Publicerad 21 november 2019 kl. 21:54

Mobilen bidrar till aggressiv hjärncancer

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan. Detta kan därför inte överlåtas enbart till fysiker, ty det gäller fysiska signalers inverkan på vår hälsa, särskilt barns hälsa, ty barns kroppar och hjärnor absorberar mycket mer strålning än vuxnas.

Anders Gustafsson hävdar i en insändare att inga skador av trådlös teknik konstaterats under gränsvärdet. Ett enda bevis skulle räcka för att påvisa att han har fel. Men flera tusen rapporter visar ju att skador uppstår.

Bland de största studierna på senare tid är National Toxicology Program och Ramazzini-studierna, som bägge visar strålningens samband med cancer, en översikt av läkarna för säker teknologi och de jag tidigare hänvisade till, BioInitaitive samt Pall och en ny EU-rapport.

Det duger alltså inte att hänvisa till Deltour och Benson, och ”myndigheter”. Dessa bedriver själva ingen forskning om trådlösa teknikens säkerhet men litar på en privat 13 personers klubb, ICNIRP i Tyskland. Den gruppen hävdar att strålning under deras gränsvärde inte är farlig, och bortser från att majoriteten av forskarna verksamma på området, de 252 inom ”EMF scientist appeal”, anser att gränsvärdet är mycket för högt och att beläggen växer för hälsorisker, bland annat DNA-skdor och cancer, även långt under den nivå som nu tillåts.

Gränsvärdena är 100.000 gånger för höga, vilket framgår av att också Europarådet i resolution 1815 och Europeiska miljöläkarna förelår gränsvärdet 10 mikrowatt per kvardatmeter på dagen och 1 mikrowatt på natten i stället för det gränsvärde som STUK föreslår, 10.000.000 mikrowatt.

Jag tror mer på dessa industrioberoende forskare och framför allt på väl gjorda forskningsöversikter gjorda av industri-oberoende forskare. Jag tror varken på ICNIRP eller SCENIHR:s vinklade och felaktiga rapporter, skrivna av experter med bindningar till telekombolagen, som SSM, STUK och en del ålänningar tror på.

Om man använder statistik som bevis, så hjälper det föga att allmänt redovisa alla former av cancer i alla delar av hjärnan. Läser man forskning av Philips med flera ser man (i figuren) att den allra mest aggressiva formen av hjärncancer (Glioblastom grad IV) på 20 år ökade 350 procent från 75.000 till 275.000 sjukdomsfall i England i de två hjärnlober som kommer närmast mobiltelefonen. De flesta som studerar kurvorna och kan tänka själv kan dra slutsatser av detta.

Jämför cancer i andra delar av hjärnan. I Frankrike konstaterar Santé Publique France, att glioblastom fyrdubblats på 20 år.

Efter 2014 och i synnerhet sedan 2017 samarbetar jag intensivt med doktor Lennart Hardell. Han är en av världens främsta forskare på mobiltelefoner och hjärncancer och tidigare canceröverläkare vid Örebro centralsjukhus. Tillsammans satte vi i gång den så kallade 5G-appellen till EU.

Hardell drar slutsatser på basen av ytterst tillförlitliga (epidemiologiska) studier av över 7.000 personer varav hälften har och hälften inte har cancer. Han påvisar tydliga samband mellan mobiltelefoner och hjärncancer, varav glioblastom grad IV är den värsta formen.

Slutligen uppmanar jag läsarna att lita mer på Europarådet, 252 forskare från området trådlös teknik och hälsa, 260 vetenskapsmän och läkare (varav över 60 professorer samt flera toppforskare) som undertecknat 5G-appellen till EU. De vet nog mer än en enda tekniker, ingenjör eller fysiker, vars vetande om cellväggars kanaler, elpulser i kroppen och hälsoeffekter av trådlös teknik kan vara något bristfälligt.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare