Publicerad 26 november 2019 kl. 21:54

Monopolens tid förbi – eller?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

På olika håll i Finland har det höjts röster för att avskaffa de statliga monopolen. Vad skulle konsekvenserna bli om detta gällde alkoholmonopolet?

Ett internationellt forskningsteam med ledning i Kanada publicerade i oktober en omfattande rapport om alkoholpolitikens inverkan på alkoholkonsumtionen och därpå följande skadeverkningar i Finland. I dagsläget, då vi har ett partiellt alkoholmonopol med försäljning av drycker innehållande upp till 5,5 procent alkohol i dagligvaruhandeln, uppgår de direkta ekonomiska kostnaderna för skadeverkningar av alkoholkonsumtion till 1,6 miljarder euro.

Alkoholen förorsakade år 2018 bland annat över 17.000 förlorade produktiva levnadsår och över 4.000 dödsfall i vårt land.

Forskarna har beräknat att om Alko slopades och all alkoholförsäljning privatiserades skulle konsumtionen öka till den grad att kostnaderna för skadeverkningarna skulle öka med 271 miljoner euro. Om Finland däremot införde en alkoholpolicy som i Sverige, där försäljning av alkoholdrycker över 3,5 procent sker enbart inom monopolet, så skulle de ekonomiska kostnaderna minska med 377 miljoner euro.

Då pratar vi alltså enbart om direkta ekonomiska kostnader för samhället. Exempelvis kostnaderna för förlust av livskvalitet på individnivå och för de närstående påverkas givetvis också enormt av alkoholpolicyn, men på ett sätt som inte kan mätas i siffror.

Forskningsrapporten är i linje med det sedan tidigare kända faktumet att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad totalkonsumtion, och det är ett högt pris vi betalar genom försämrad folkhälsa och ökade sociala och ekonomiska kostnader.

När det gäller att minska de alkoholrelaterade skadeverkningarna anser världshälsoorganisationen WHO att alkoholmonopol är en av de mest effektiva strategierna.

Om vi i Finland vill minska skadeverkningarna och de ekonomiska kostnaderna till följd av alkoholkonsumtion är det rekommendabelt att behålla alkoholmonopolet. Kunde vi begränsa tillgängligheten, liknande som i Sverige, och öka alkoholskatterna eller införa minimipriser, så skulle vinsterna vara ännu större.

Många skulle antagligen uppskatta den ökade tillgänglighet och de förmånligare priser som en fullständig privatisering av alkoholförsäljningen skulle innebära, men det är viktigt för beslutsfattare och medborgare att hålla i minnet att priset för en sådan utveckling är negativ inverkan på folkhälsan och ökade samhälleliga kostnader.

Genom att värna om alkoholmonopolet kan vi förebygga mänskliga tragedier och rädda liv, samt spara enorma belopp för samhället.

Mikaela Hermans

Verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare