Publicerad 9 december 2019 kl. 21:57

Några klarlägganden gällande Enerexit

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet. Där absolut samförstånd rådde fram till den fjärde oktober 2019 klockan 13 då stadsdirektör Heinonen meddelade att staden inte kommer med tilläggskapitalet som vi kommit överens om under de tidigare nämnda mötena. Det i sin tur ledde till att vi stoppade rengöringsarbetet i bränsledepån samma dag klockan 14.

Från den tiden och framåt vet alla som läser tidningar och lyssnar på radio hur det fungerande samförståndet förbytts till det totalt motsatta, med hätska påhopp, beskyllningar och förtal från stadsledningen sida. Det märkliga var, denna totalt oväntade kursändring som kom från ingenstans och utan några som helst förvarningar.

Hur ska man då tolka, tro och agera under dylika skarpa kursändringar? Vi vidhåller fortfarande att det enda rätta var att stoppa arbetet, vilket vi också gjorde och därefter följde den labila och oförutsägbara utvecklingen.

Stadsstyrelsen valde i juni 2018 Böge Holmberg, Birgitta Johansson och Sune Axelsson till styrelsemedlemmar i Mariehamn Enerexit Ab:s styrelse. Ett möte med kanslichef Dahlén bokades och hölls för att inhämta stadsledningens riktlinjer. Stadsledningen hade inte tagit fram några sådana eller annan färdkost kring hur Enerexit praktiskt och teoretiskt skulle hanteras.

Under mötet informerades Emma Dahlén på grund av bristen av uppdragshandlingar, att styrelsen inleder arbetet som en arbetande styrelse för att lära sig anläggningen och ta fram den processplan och de beräkningar som en ansvarsfull och ansvarstagande ägare normalt överlämnar till det nya bolagets nyutnämnda företagsledning.

Anläggningen var för Enerexit Ab:s styrelsemedlemmar helt främmande. Det skulle senare även visa sig att anläggningen även för ägaren var helt främmande. Inte underligt att det gick som det gick. Dahlén redogjorde också för fördelningen av penningtillgångarna, varav Enerexits del var cirka 290.000 euro.

Styrelsen beslöt enhälligt i januari 2019 att inleda arbetet som en arbetande styrelse med en ersättning om 70 euro per timme för redovisat arbete, utöver styrelsearbetet. Beslutet innebar också att den saknade handlings- och processplanen skulle tas fram. Framtagande av planerna gav samtidigt information för att handhavandet av projektet skulle bli det bästa möjliga.

Styrelsen beslöt också uppdela arbetet så att Birgitta Johansson handhar bergsdepån i samråd med Böge Holmberg och Sune Axelsson handhar avyttrandet av motorn med kringutrustning tillsammans med Böge Holmberg.

Sune Axelsson

Böge Holmberg

Detta var del ett av Sune Axelsson och Böge Holmbergs insändare angående Enerexit. Del två publiceras på kommande debattsidor.

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare