Publicerad 22 januari 2020 kl. 22:00

Nätverket Klimatsans far fram med osanning

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder de skulle vara framstående.

Sedan kommer en diskussion om världens totala energiförbrukning, men det viktiga för klimatet är från vilka källor som denna energi konsumeras. Klimatpåverkan från sol och vindkraft är annan än klimatpåverkan från att bränna fossila bränslen.

Det verkar inte bekomma Sture Åström, som dels påstår att koldioxid inte påverkar klimatet, del påstås att mera koldioxid är bra. Att koldioxid påverkar klimatet har varit känt i över 100 år och även om det är sant att en högre halt koldioxid ger en effektivare fotosyntes, så uppväger detta inte de negativa effekterna av ett ändrat klimat.

Påståendet om de närmare 200 mordbrännarna i Australien är ett rykte som sprids via den amerikanska konspirationsteoretikern Alex Jones webbsida InfoWars. Det korrekta antalet är enligt polisen i New South Wales 24. Siffran 183 får man om man dessutom räknar in sådana som anklagats för ovarsamhet. Dessa 183 är inte misstänkta mordbrännare.

Att det brunnit i Australien förut är sant, men det är även sant att delar av landet fått mindre regn än någonsin, under den tiden man kunnat mäta. De bränder man ser nu är dessutom annorlunda är exempelvis bränderna 1974 och 1984.

Även om det är sant att solinstrålningen minskar så är det för tidigt att tala om en ”extremt passiv fas”. Nasa konstaterar att även att om en sådan skulle inträffa så skulle det inte kompensera för den antropogena klimatförändringen.

Slutligen, man kan tycka vad man vill om olika vetenskapliga klimatmodeller, men en nyligen publicerad studie från University of California, Berkeley har analyserat ett antal publicerade klimatmodeller ända från 1970-talet och konstaterar att majoriteten, 14 av 17, har slagit in. ”Vi fann att de klimatmodeller, även sådana som publicerats på 70-talet, var anmärkningsvärt exakta och 14 av dessa var helt i överensstämmelse med utfallet” säger professor Zeke Hausfather, en av forskarna bakom studien.

Nätverket Klimatsans är för klimatet litet som vad ”The Flat Earth Society” är för geografin, så de som är intresserade av hur det här med klimatet hänger ihop kan gärna söka sin information i mer tillförlitliga källor.

Anders Gustafsson

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare