Publicerad 31 juli 2020 kl. 22:00

Nu behandlas frågan om distansundervisning

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor. Så småningom kommer de första lärarna in och tittar till sitt förbeställda arbetsmaterial såsom skol- och arbetsböcker, pennor, häften och lärplattor.

Det var en alldeles speciell känsla i att ta upp en helt ny lärobok som ingen ännu hunnit bläddra i i väntan på att den kunskap som finns mellan pärmarna ska transformeras till förväntansfulla barn och unga. Om några veckor fylls alla klassrum av energi, laddning och nya skolväskor som luktar litet klor.

Lag- och kulturutskottet ska inom kort granska det lagförslag som ska möjliggöra bland annat distansundervisning i enlighet med den nya lagen om barnomsorg och grundskola. Utskottet har redan inlett inläsningen genom att lagen genomgått remissdebatten i lagtinget och därefter väntar ett omfattande hörande av sakkunniga på fältet gällande explicita frågeställningar kring hur distansundervisningen avses genomföras.

Utskottet avser även ta del av hur man från fackligt håll ser på avtalsmässiga utmaningar, trots att avlöning och avtalsfrågor i sig inte ligger på lagtingets bord. Vi ska inte blunda för verkligheten som inte kantas av enbart lagar och förordningar utan även av ömsesidiga överenskommelser om hur arbetet ska regleras.

Min förhoppning är att man ändå inte ska behöva tillgripa distansundervisning utom i yttersta nödfall då man inte längre kan garantera säkerheten för enskilda individer i skolmiljön eller givetvis i fall där man inte på annat sätt kan ordna undervisningen i ett enskilt ämne. Vårens erfarenheter är ojämna. Allt gick inte som på Strömsö.

Ingen kritik ska riktas mot en enskild avvikelse i ett mycket komplext system. Det fanns många utmaningar som skolsamfundet och vårdnadshavarna klarade med högsta vitsord men det går inte att blunda för dem som inte mådde så bra i isolationen. Jag hoppas att de kartläggningar som landskapsregeringen låtit göra redovisas och leder till en diskussion utmynnande i att redskap utvecklas som kan sättas i händerna på dem som behöver dem.

Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning samt främja ett livslångt lärande för alla.

Jag vill redan nu passa på att tillönska er alla givande förberedelser inför skolstarten.

Rainer Juslin (Lib)

ordförande i lag- och kulturutskottet

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare