Publicerad 9 maj 2019 kl. 22:03

Ny libertiansk ledarlinje?

Kommentarer (4 st)

Vill bara erinra om

Vill bara erinra om talesättet: ”Skomakare bliv vid din läst”. Vilket betydligt mer än gärna får uppfattas som att en skicklig skomakare är utomordentligt eftersträvansvärd – när det krånglar till sig med skodonen. Det oaktat står det i ett demokratiskt samhälle, givetvis, var och en fritt att kritisera enskilda producenter i samtliga yrkesgrupper. Men – ju mer var och en av hantverkarna ifråga koncentrerar sig på sin uppgift – desto mindre torde vederbörande konsuments anledning till klagan bli. Därvidlag kan dock en klart specificerad skiljelinje angående politisk ideologi påminna om något åsamkat av forntida grusvägar och deras ”bykbrädors” inverkan på själva styrfarten.

Hm, sätt energin på att få

Hm, sätt energin på att få sjukvården att fungera tillfredsställande. Klagomålen är många, en del vittnar om att dom inte ens fått beställa tid på hälsocentralen.Och en del klagar på att dom fått tjata sig till att få vissa undersökningar typ röntgen, som på andra sjukhus görs rutinmässigt. Där har insändarskribenten något att sätta tänderna i. Skomakare bliv vid din läst , som Gräsrot mycket riktigt påpekar !

Enligt sossarna är samverkan

Enligt sossarna är samverkan något som de bör ha monopol på. Tycker att det är beundransvärt att man tar upp hur gemene ålänning tog hand om varandra och de som behövde hjälp. Den nya modellen där en högt avlönad mastodont organisation i stat och kommun skulle ersätta den gamla modellen fungerar ju inte.

I två insändare presenterar ”nya” Hållbart initiativ sig och sina ideer med Simon Holmström, som första undertecknare. Det är viktiga områden, som de vill revirmarkera.

Vi har fått ett Ömsengate, en lokal skandal i ett av våra största bolag, en skandal som borde skaka hela vårt samhälle.

Och ändå är det nästan tyst.

Vi kan konstatera att försöken med rotorsegel inom sjöfarten även denna gång, likasom på 1920-talet slutade med ett fiasko. Detta är tråkigt, då målet med användandet av rotorseglen var att spara bunker och därmed minska luftföroreningarna.

När det gäller ensamförsörjartillägget konstaterar jag att extra tillskott av medel är välkommet men att det är farligt att satsa alla pengar där. Vi behöver ha ett paket med en mängd olika insatser.

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Barn i bild

Fler insändare