Publicerad 9 maj 2019 kl. 22:03

Ny libertiansk ledarlinje?

Kommentarer (4 st)

Vill bara erinra om

Vill bara erinra om talesättet: ”Skomakare bliv vid din läst”. Vilket betydligt mer än gärna får uppfattas som att en skicklig skomakare är utomordentligt eftersträvansvärd – när det krånglar till sig med skodonen. Det oaktat står det i ett demokratiskt samhälle, givetvis, var och en fritt att kritisera enskilda producenter i samtliga yrkesgrupper. Men – ju mer var och en av hantverkarna ifråga koncentrerar sig på sin uppgift – desto mindre torde vederbörande konsuments anledning till klagan bli. Därvidlag kan dock en klart specificerad skiljelinje angående politisk ideologi påminna om något åsamkat av forntida grusvägar och deras ”bykbrädors” inverkan på själva styrfarten.

Hm, sätt energin på att få

Hm, sätt energin på att få sjukvården att fungera tillfredsställande. Klagomålen är många, en del vittnar om att dom inte ens fått beställa tid på hälsocentralen.Och en del klagar på att dom fått tjata sig till att få vissa undersökningar typ röntgen, som på andra sjukhus görs rutinmässigt. Där har insändarskribenten något att sätta tänderna i. Skomakare bliv vid din läst , som Gräsrot mycket riktigt påpekar !

Enligt sossarna är samverkan

Enligt sossarna är samverkan något som de bör ha monopol på. Tycker att det är beundransvärt att man tar upp hur gemene ålänning tog hand om varandra och de som behövde hjälp. Den nya modellen där en högt avlönad mastodont organisation i stat och kommun skulle ersätta den gamla modellen fungerar ju inte.

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Efter landskapsregeringens olycksaliga beslut i slutet av förra veckan har jag fått frågan av många om vad jag, som lagt ner mycket tid och pengar på att jobba för en tunnel, tycker om detta.

Under senaste tiden har jag hört från olika håll att Omsorgens korttidsverksamhet ska stänga. Efter lite efterforskningar hittade jag info om detta.

På senare tid har Ålands skattegräns och försäljningen av tax-free produkter debatteras rikligt i massmedia. Debattörerna är för eller emot gränsen, men ingen påtalar den negativa påverkan på vår miljösom taxfreetrafiken orsakar.

För att kunna diskutera den kommande skärgårdstrafiken vore skäligt att diskutera energilösningarna.

Anbudshandlingarna reglerar vem som har rätt att medverka. Detta gällde för anbuden på Föglötrafiken:

• Erfarenhet av trafik fem år med färjor om minst 300 ton dödvikt. Exempelvis ms Alfågeln är 300 ton.

Barn i bild

Fler insändare