Publicerad 9 september 2020 kl. 22:00

Nya budgeten – en dubbel katastrof

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

LR har kommit med en tredje corona-budget. Den är en dubbel katastrof.

För det första så kan vi nu se att vi har ett underskott om 84,8 miljoner euro i budgeten för 2020 inklusive de fyra tilläggsbudgetarna, vilket i och för sig var väntat. Men nu vi fick se att klumpsumman minskar med 33,5 miljoner euro.

Den andra katastrofen är innehållet. Nu är arbetslösheten högre än vad den var under bankkrisen. Ja, högre än någonsin på Åland! BNP-raset 2020 kan bli 16% enligt ÅSUBs senaste prognos, vilket är mer än under bankkrisen och mer än under de senaste krigen. Vi måste kanske gå tillbaka till 1808–1809 års krig för att hitta liknande siffror. I detta läge presenterar LR en budget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Jag vet inte vilka rådgivare de haft, men knappast någon nationalekonom.

Riksregeringen lät fyra nationalekonomier göra en plan. Steg 1 var att minimera skadeverkningarna. Steg 2 var att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning. Steg 3 var åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala bort de lån, som måste tas.

LR sparar istället 1,5 miljoner. Det är 180 grader åt fel håll.

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) anhåller om att LR ska få en fullmakt att lyfta ett lån om 60 miljoner för att finansiera underskottet i budgeten, då PAF-pengarna börjar ta slut.

Men detta lån är oundvikligt. Vi står inför fullbordat faktum. Vi har godkänt kostnaderna i budgeten i lagtinget och då måste vi även finansiera det.

Min personliga tanke är att LR kunde ta ett lån från pensionsfonden, så som avsikten var då den grundades; för att utjämna konjunkturer. LR bör tillsätta en parlamentarisk grupp för att fastställa räntevillkor och betalningstid. På det sättet får vi en överenskommelse som även nästa regering måste följa. Att betala ränta till fonden är som att ta pengar från ena fickan till den andra. Att ge ränta åt banken är att säga ”hejdå” till pengarna. Men denna tanke har ännu inte riktigt slagit rot hos andra partier.

I den förra budgeten satsades 15 miljoner på kommunerna. Borde det nu inte ha varit företagens tur? Regeringen anses borgerlig, men de verkar tro att de ekonomiska hjulen snurrar om man ger pengar åt kommunerna.

Men Åländsk Demokrati stöder satsningarna i budgeten för lönestöd för dem, som återgår till sina gamla arbetsplatser eller som kommer till nya företag eller som startar nya. Vi stöder alla de kompetenshöjande kurserna som aviseras, men Åland behöver många fler åtgärder.

I Corona-I gav regeringen 30 e /dag åt de som blev arbetslösa och inte hade någon kassa att luta sig emot. Det finns pengar kvar för detta. Varför kan inte näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) förlänga tiden för detta stöd? Det var ju en kreativ idé.

LR gav sedan pengar för att bygga upp Åland-boost för att dra igång de sektorer, som drabbats hårdast. Den verkar ännu ligga i startgroparna. Dra igång den nu!

Nu vill LR spara 1,5 miljoner i tilläggsbudgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se en satsning på 15 miljoner istället. Främst för att dra igång näringslivet. Åland måste få sin återhämtning NU och inte sen.

Vi vill inte komma med enskilda förslag, som regeringen ändå inte tar till sig. Men Åland behöver en regering med mer handlingskraft, framför allt från minister Fredrik Karlström. Han har talat om sin verktygsbox och jag hoppas att han öppnar den och använder allt han har. För det var väl inte så att boxen var tom eller att han tappat nyckeln?

Vi från Åländsk Demokrati stöder fler insatser för återhämtning/tillväxt för näringslivet även om LR då måste låna mer!

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare