Publicerad 20 december 2019 kl. 19:31

Oförskämt agerande mot skärgården i lucialotteri

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Jag köpte både luciamärken och -lotter för tolv euro. Tack och lov så vann jag ingenting. Det är rent oförskämt, i alla fall mot skärgårdsborna, att från det att man kungör vinstnumret tills vinsterna ska vara utlämnade är det bara sex dagar. Nästa år blir det inga lotter för min del.

Ragnhild Kalman, Kökar

 

Alexandra Walk-Liljeroos, kampanjledare för Ålands Lucia, svarar:

Lucialotteriets vinstlista har varit publicerad på www.lucia.ax sedan luciakampanjen började den 7.11. Från och med detta datum har man även kunnat hämta ut vinster i vår reception i Folkhälsans allaktivitetshus. Denna information framgår på lotten.
   För dem som inte har tillgång till internet eller som av någon annan anledning inte vill använda sig av webben publiceras vinstlistan också, liksom alltid, i tidningen. Är det så att man inte har möjlighet att själv hämta sina eventuella vinster under utsatt tid är vi alltid behjälpliga och kan till exempel förlänga utlämningstiden, posta vinsten eller tillsammans med våra lokalföreningar i respektive kommun ordna utlämningen på andra sätt.
   Det är självklart att alla som vunnit ska ha möjlighet att få sin vinst – oberoende var man bor på Åland. Tråkigt att dessa lotter inte var vinstlotter, men vi är tacksamma för att du bidragit till luciainsamlingen och det lokala hälsofrämjande arbetet Folkhälsan på Kökar gör.

Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Barn i bild

Fler insändare