Publicerad 8 augusti 2019 kl. 22:00

Ömsen har ett stort ansvar

Som ägarkund hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och förtroendevald i Mariehamn är det med stort intresse jag följer försäkringsbolagets byggnadsplaner i centrum. Två viktiga frågor känns ännu som obesvarade.

Första frågan rör tilltänkta målgrupper för projektet? Den andra frågan är hur centrumhandeln och företag med verksamheter i nära anslutning till de aktuella tomterna kommer att påverkas under tiden för projektets uppförande?

Anledningen varför jag anser frågorna som väldigt viktiga är att jag vet att det finns en efterfrågan samt konsensus hos majoriteten av stadens politiker att i stadens centrum bygga förmånliga bostäder för äldre. Jag upplever även från tidigare hur känslig stadens centrumkärna är för förändring. Ombyggnad av ett gatuavsnitt kan till exempel ge rätt stora negativa konsekvenser för en närliggande verksamhet.

Utgående från den hittills knapphändiga information som Ålands Ömsesidiga gått ut med till sina hyresgäster, ägarkunder och mariehamnare så handlar projektet om cirka 9.500 kvadratmeter våningsyta till en byggkostnad på cirka 60 miljoner euro som är tänkt att uppföras under en femårsperiod.

Troligen har det redan hunnit rinna en del vatten under broarna som gör att byggherren fått ner den kalkylerade projektkostnaden men utgående från ovanstående information konstaterar jag med enkel huvudräkning att byggkostnaden för en liten tvårummare på 40 kvadratmeter landar på cirka 252.000 euro.

Kommer nuvarande verksamheter i centrum fortsättningsvis ha möjlighet att hyra lokaler i den tilltänkta fastigheten till rimlig hyra eller är projektet tänkt att locka till sig stora utländska kedjor och konsultföretag som är i behov av stora sammanhängande lokaler?

Den andra frågeställningen berör hur omkringliggande verksamheter berörs under byggtiden. Själv minns jag då Sittkoffsgallerian öppnade och stora delar av tidigare Varuhuset Varmans och hela Zeipels flyttade till Sittkoffs. Det lär tagit åtta år innan Zeipels-lokalen åter sprudlade av verksamhet.

Den stora skillnaden mellan Sittkoffs och Ålands Ömsesidigas projekt är att medan Sittkoffsgallerian byggdes kunde företagen fortsätta sina verksamheter i dåvarande lokaler tills gallerian var inflyttningsklar. Vad som hittills framgått är att projektet troligen inleds med att riva och bygga nytt på Zeipels-tomten.

Min förhoppning är att de verksamheter som nu finns i Zeipels finner ändamålsenliga lokaler under byggtiden, dels för att centrumkärnan annars tappar ytterligare puls men även dels för att min magkänsla säger det kan vara svårt att lägga verksamheterna vilande tills nya lokalerna är inflyttningsklara.

Slutligen hyser jag även en genuin oro för närliggande verksamheter så som handlare, hotell, restauranger och caféer med sina uteserveringar som under denna femårsperiod är granne med en byggarbetsplats med alla de störande moment verksamheten kan påföra sitt grannskap.

Så med dessa infallsvinklar önskar jag att ålänningarnas Ömsesidiga försäkringsbolag med stor respekt beaktar estetik och funktion kryddat med en stor slev ödmjukhet till bolagets ägare i form av sina försäkringskunder, hyresgäster, närliggande tomtägare, verksamhetsutövare och övriga mariehamnare när ni går vidare med era planer för Mariehamns centrum.

Ni bär på ett ytterst stort ansvar där minsta lilla snedsteg eller felberäkning kan få ödestigna konsekvenser inte bara för Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Martin Nilsson (S)

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare