Publicerad 22 augusti 2019 kl. 22:03

Omstart i stans äldreomsorg

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Trycket på personalen som är på jobb blir nästan omänskligt och det blir mycket svårt att nå upp till den servicenivå som förväntas.

Denna situation är inte ny och beror till stor del på hur äldreomsorgens ledning agerat. När det blev känt, först via media, att man ämnade gå in för påtvingat 3-skiftsarbete med rotation så har det skett en massiv personalflykt från stadens äldreomsorg.

Visst har många börjat studera, sjuktskrivit sig, bytt jobb eller pensionerat sig tidigare men orsaken har ofta varit osäkerheten kring framtidens arbetssituation. En arbetssituation som personalen varken förr eller senare fått tycka till om i tillräcklig utsträckning.

Inför ett val är det viktigt att berätta hur man vill förändra saker och ting. Vi socialdemokrater förstår att vi inte ensamma kan få till en ny ledningskultur inom äldreomsorgen.

Mariehamn ska ha ambitionen att vara en arbetsgivare som vill vara i framkant gällande hållbara arbetsvillkor och modernt nytänkande ledarskapskultur innefattande delaktighet.

Vi vill ge personalen, klienterna och de anhöriga en mycket starkare röst. Därför sträcker vi ut vår hand till övriga politiska partier i stan för att tillsammans backa bandet och göra en omstart i äldreomsorgen.

Staden har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och enligt styrdokument och lagar ska personalen delta i utvecklingsprocesser.

Dessutom behöver vi få en mycket bättre framförhållning rörande platstillgången. För kraven och förväntningarna kommer inte att minska, tvärtom. Och då vill vi här och nu berätta att vi håller linjen, vi vill prioritera äldreomsorgen och återigen göra den till en kronjuvel bland Mariehamns verksamheter.

Personalen ska känna en stolthet över sitt arbete och känna en glädje över att gå till jobbet. Det vill vi jobba hårt för nästa mandatperiod. Det är ett löfte.

Tony Wikström (S)

Sara Kemetter (S)

Lene-May Lindvall (S)

Henrik "Löken" Löthman (S)

Maria Svensson (S)

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare