Valdebatt på Alandica

Publicerad 10 juni 2019 kl. 22:00

Öppen fråga om fastighetsverkets medgivanden

Ställda mot väggen tillstår fastighetsverket nu att projektchefens upphandlingar var felaktiga och i samma andetag försäkras att hädanefter ska lagen nog respekteras, samtidigt som styrelsen nu plötsligt vill ta avstånd från det som vd sagt till mig.

Det är påfallande hur all information har funnits tillgänglig under lång tid men att det är först nu efter uppmärksamhet i media som fastighetsverket får brått att förklara att det nog ligger i deras DNA att ta till sig av kritik. På klassiskt manér vill man sen förminska och säger att det ändå bara handlar om ”små delar” och ”mindre fel”, och trots allt hemlighetsmakeri intygar man att man nog egentligen vill vara transparenta.

Det är också uppseendeväckande hur man i media försökt vilseleda ålänningarna. Gällande geriatriska är det entydigt att mitt besvär till Marknadsdomstolen handlar om fastighetsverkets beslut att avbryta upphandlingen, och om ingenting annat. Ändå vill man nu påstå att ”huvudfrågan” i stället skulle gälla kompetenskraven, och man förbiser medvetet att vd själv i september 2018 avslog vår rättelseyrkan där vi protesterade mot just den jäviga handläggningen!

Fastighetsverket låter påskina att man under år 2017 skulle tagit krafttag och infört nya regler för attestering av fakturor, men i praktiken handlar det om att dölja förekomsten av jäv. Projektchefen signerar nu inte längre fakturorna själv utan i stället görs en skenmanöver så att annan personal skriver under i hennes ställe. Sedan år 2017 har man på detta sätt gjort det svårare att upptäcka att totalt 45.201,10 ¤ utbetalts till projektchefens mans företag för arbete han utfört i uppdrag under hennes ledning.

Uppenbarligen är det en läpparnas bekännelse när vd Rumander nu beklagar att han i telefonsamtalet den 5 mars 2018 ”lät frustrationen ta över”. Överlag undrar man varför styrelsen är så ovillig och varför man tagit så lång tid på sig? Redan under hösten 2017 tillskrevs man av åländska konsulter med information om både jäv, olämpligt uppträdande och andra oegentligheter, och det är märkligt att man inte velat ta tag i saken. I stället lät man projektchefen sitta med i styrelsen och påverka utgången av ärendet som handlade om hennes eget jäv!

Det slutliga ansvaret faller förstås på landskapsregeringen som känt till oegentligheterna men ändå låtit dem fortgå. Finansminister Mats Perämaa tog den 29 april ett beslut där han inledningsvis konstaterar att ”Det är fundamentalt att fastighetsverket har allmänhetens förtroende....” och han slår vidare fast att i granskningen har det ”..inte framkommit någon allvarlig brist”, utan Perämaa uppfattar tvärtom ”att verksamheten bedrivs enligt landskapsregeringens tydliga förväntningar...”. Hur Mats Perämaa kommit till slutsatsen att inga åtgärder behöver vidtas förblir tyvärr okänt eftersom han hemligstämplat allt beslutsunderlag.

Med tanke på osanningarna som därefter framförts i media måste man ställa sig frågan om fastighetsverket verkligen uppfyller det krav på allmänhetens förtroende som Mats Perämaa själv ställer? I synnerhet som både styrelse och vd själva bekräftar misstanken om allvarliga brister så vore det nu logiskt att finansminister Perämaa omprövade sitt tidigare beslut?

Michael Donalds

arkitekt SAFA

Stefan Rumander har avböjt att kommentera insändaren.

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare