Publicerad 13 september 2020 kl. 22:00

Öppna dörrar, var finns de?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det går inte att lämna Dennis Janssons utlåtande i Ålandstidningen fredagen den 4 september obesvarat.

Alla vet att det har varit, och är mycket tufft fortsättningsvis sedan coronans intåg 2020. Efter flera påstötningar och till sist en skrivelse den 25 mars efterlyste majoriteten i Sittkoffgallerian ett möte med Dennis Jansson och vd Susanne Fagerström, för att diskutera den uppkomna situationen och hyrorna i Sittkoff.

Vi gick ihop 10 köpmän och skrev att vi måste få till stånd ett möte och diskutera situationen. Svar kom, att de inte ville ha kollektiva möten på grund av coronan. Den 2 april skrev Zooligan igen till Dennis Jansson, i frustration, och anhöll om hyresfritt, mest för att få igång en dialog. Det är enda gången Dennis Jansson har svarat. Det kom ett argt brev tillbaka.

Den 3 april skriver Dennis Jansson till alla hyresgäster att han skulle försöka hjälpa och gå emot med hyrorna om han själv får någon hjälp. Vi blev också hänvisade till vd Susanne Fagerström att, om vi hade problem med hyrorna, vi då exempelvis kunde få delbetala. Den 22 april anhöll Zooligan till vd:n om delbetalning av hyran. Svar kom samma dag, att full hyra skulle betalas.

Mot slutet av april bestämde flertalet köpmän i gallerian, att vi betalar ingen hyra, utan vi väntar och ser om Dennis Jansson kommer till mötes med något. Sedan har ingenting hänt.

Den sista april, på valborg, kom ett mail från Susanne Fagerström om att Zooligan var uppsagda från den sista oktober. Fyndet sade upp sig självmant i april. Orsaken till att Zooligan blev uppsagd var, att man skulle se över verksamheterna i Sittkoff. Efter flera mail och telefonsamtal till Susanne Fagerström fick vi äntligen på begäran till ett möte med henne i slutet av maj. För oss var det viktigt att få veta varför vi var uppsagda? Vi nöjde oss inte med argumentet att, citat ”man skulle se över verksamheterna”.

På mötet den 28 maj angavs två orsaker till varför vi var uppsagda. För det första hade vi inte lämnat in bokslut för 2019, ej heller omsättningsrapporter. Andra orsaken var att vi hade lägsta hyran i hela Sittkoff. De ville med andra ord kunna höja hyran. Efter de diskussioner vi hade, har vi inte hört ett ljud, ej heller sett skymten av varken hyresvärd eller vd. Tilläggas kan, att flera av oss har betalt hyra nu, för vi förstår ju att Dennis Jansson behöver hyresintäkter. Men vi hade väntat oss någon slags förståelse från hyresvärden.

Under hela denna tid har ingenting fungerat i Sittkoff. Det har varit allt från smutsigt och otömt soprum till icke fungerande dörrar, hiss, luftkonditionering med mera. Den dagliga städningen utanför entréerna och fasaden (som ingår i hyran) är pausad sedan april på grund av pandemin, detta är bekräftat från städfirman, men fulla hyror vill de ha ändå. De lampor som Dennis Jansson omtalar att man nu sätter upp skulle ha varit uppe redan 2019, enligt protokoll. När allt målades inne på Sittkoff i mars månad med svart färg, blev det ännu viktigare och aktuellare med spottar, då blev vi också lovade att de skulle komma upp direkt efter målningen. Folk trodde gallerian var stängd när ingen belysning fanns. Nu kom en del av belysningen upp i september först.

Allt ovanstående, är det det som Dennis Jansson och Susanne Fagerström menar är utveckling och förändring i gallerian?

Det är under all kritik hur gallerian sköts! Om det har varit kritik mot tidigare hyresvärdar, tar nog detta priset. Det enda som har varit bra i gallerian, är att sammanhållningen mellan köpmännen har varit jättebra, och vi har hela tiden samtalat och sporrat varandra! Vi flyttar till Skarpansvägen i slutet av oktober, men vill ändå önska nuvarande och eventuellt nya hyresgäster till gallerian lycka till!

Svar:

När jag, Dennis Jansson, köpte Sittkoffgallerian så var min plan att utveckla gallerian för våra kunder tillsammans med hyresgästerna för att få en attraktiv galleria på alla sätt och vis.

Vi har under 2019 gjort flera satsningar och fortsätter under 2020. Dessutom har vi följt rekommendationer från THL och tvingades till och med stänga båda restaurangerna i gallerian. Vår dörr har däremot alltid varit öppen och kommer så att förbli. Som tidigare nämnts för vi hela tiden samtal med såväl befintliga som nya hyresgäster individuellt och konfidentiellt. Tråkigt för dig att du har en helt egen uppfattning.

Lycka till på ditt nästa ställe Yvonne Sundbom- Korpi.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare