Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

Optimalt att rösta på Camilla

Två intressanta nyheter i dag tisdag 21.5.2019. Enligt de senaste galluparna i Finland förväntas Socialdemokraterna ha medvind i EU-valet. Det betyder ett mandat till. En ökning från två till tre mandat. Den andra intressanta nyheten är att socialdemokraterna i Helsingfors utser Finlands kommissionär i Bryssel. Av de tre namn som förs fram är två av dem sannolikt de två som väljs in i EU-parlamentet. Detta gynnar Camilla Gunell eftersom SDP:s platsantal i EU-parlamentet antagligen ökar och en av de troligen två invalda Eero Heinäluoma eller Miapetra Kumpula lämnar parlamentet för att ta plats i kommissionen. En röst på Camilla är därför en smart röst.

Camilla Gunell har gjort en framgångsrik kampanj på fastalandet och kommer troligen att knipa en del svenskspråkiga röster i riket. Hon har utsetts till SDP:s svenskspråkiga spetskandidat och representerade det finländska socialdemokratiska partiet i Yles svenskspråkiga EU-valdebatt. Detta om något vittnar om de finländska socialdemokraternas värderingar vad gäller Åland, svenskheten i Finland och det svenska språket. Socialdemokraterna i Finland ger Åland en självständig röst och en likställd roll i kampanjarbetet.

Nils Torvalds blir säkert invald både med och utan åländska röster. Han är väl förtrogen med Åland och åländska frågor. Anton Nilssons ställning inom SFP är svagare än Camilla Gunells inom SDP. Camilla har getts ett strakt eget mandat som stärker banden mellan socialdemokraterna i Finland och på Åland. Ser man mera långsiktigt på svenska språkets ställning i Finland är socialdemokraterna oersättliga för svenskheten. Et t lyckosamt val för Camilla Gunell skulle betyda att Åland har två starka representanter i EU-parlamentet som bevakar Ålands och ålänningarnas intressen. Ett sådant resultat är optimalt för Åland. För den med spelöga är därför en röst på Camilla Gunell inte bara viktig utan optimal.

Barbro Sundback (S)

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

S-O Boman förundrar sig över varför Skatteförvaltningen skickar så många brev och fattar onödiga skattebeslut. Han ifrågasätter också de onödigt byråkratiska formuleringarna och bristen på användarvänlighet.

Några personliga funderingar kring en del av de insändare som frekventerat insändarsidorna de senaste veckorna och som har hanterat frågan om monokultur och mångkultur relaterat till Åland.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid.

Den 10-12 augusti går ett träningsläger för 6-15-åriga barn och ungdomar av stapeln. Arrangören är om jag har förstått rätt IFFK och Åland United. Den som genomför detta ”Summer Camp 2020” är Annica Sjölund. Jag

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” var en succé, flest namnteckningar någonsin. 3.206 närmare exakt, dessutom på enbart 17 dagar och organiserat i all hast.

Jag noterar att man från åländskt och finländskt håll satsat ofantliga ekonomiska resurser för att lindra effekterna av nu rådande pandemi. Bidrag ges till permitterade, arbetslösa, kulturutövare och företagare med flera. Bra så!

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Barn i bild

Fler insändare