Publicerad 25 juni 2020 kl. 22:00

Ordning och säkerhet i självstyrelsen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Polislagen (2013:87) togs fram som en fulltextlag under min politiska ledning och med Camilla Gunell som lantråd.

Det fanns ett visst motstånd från poliskåren. De tyckte att det var svårt att hålla reda på om den alltid var uppdaterad, vilket naturligtvis är en berättigad fråga.

Vi har tjänstemän inom förvaltningen vars uppgifter bland annat är att hålla sig ajour med de ändringar som görs i Finlands polislag och vilka blir direkt gällande på Åland.

Vid ett möte med polisstyrelsen i Finland gavs även löfte om att förändringar görs i samarbete med oss så att vi håller samma steg vad beträffar ändringar i lag.

Vi gjorde flera större förändringar i den åländska polislagen, till exempel blev polisstyrelsen reglerad i lag. Vi hade även många och långa debatter om utseendet på bilarna. Danne Sundman ledde den gruppen.

Allt för att få en åländsk profil på vår polis.

Alla autonomier med självaktning vill bestämma över sin poliskår. Det är däremot inte alla autonomier förunnat. Till vår åländska behörighet hör ”ordning och säkerhet”. Det är något vi ska vara stolta över och värna om. Det är ett rättsområde och en indikation på en autonomis självbestämmande.

Många utländska gäster från andra självstyrda områden ser avundsjukt på det.

Jag har nu noterat att den centerledda regeringen med stöd av såväl Moderaterna, De obundna som Ålands framtid frångår fulltextlag på ett rättsområde vi själva har behörighet inom och föreslår en blankettlag i sin helhet för den åländska polisen.

För mig är det en viktig signal regeringen nu ger.

Liberalerna och Socialdemokraterna kommer naturligtvis att stöda en blankettlag eftersom de förfäktat en sådan trots att Socialdemokraterna 2013 stödde min ambition om en fulltextlag. Jag vill uttrycka min förvåning över att en regering, vilken jag hoppats på att skulle hålla självstyrelsens anda och mening högt och värna om våra behörigheter, föreslår en blankettlag för en så viktig del av vår självstyrelse.

I ljuset av att vi nu börjar planera 100 år av självstyrelse blir det än mer anmärkningsvärt att vi samtidigt lämnar bort ett av våra viktiga rättsområden.

Gun-Mari Lindholm

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare