Publicerad 22 maj 2020 kl. 22:00

Osaklig beskrivning av vindkraftsparken i Torp

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem. Men parken har också negativa konsekvenser som ledarskribenten antingen inte känner till eller vill dölja.

Vindkraften på Åland har hittills inte klarat av att stå på egna ben utan bidrag från skattebetalarna, och ingenting nytt har ännu framkommit som visar att den planerade parken skulle klara sig utan bidrag från landskapets kassa. Att starta ett företag som är beroende av landskapsbidrag och vars finansiärer huvudsakligen kommer att vara utanför Åland, innebär att den eventuella vinst våra skattepengar bidrar till, hamnar i fickorna på främmande investerare.

Detta är också en rättvisefråga. Varför får inte ÅCA, Ålands skogsindustrier och övriga åländskt ägda företag samma bidragsförmåner som vindkraften? Den planerade vindkraftsparkens ekonomiska förutsättningar och bidragsbehov måste därför utredas och redovisas offentligt, om företaget vill ha ålänningarnas stöd.

Att parken har stor effekt på miljön nämner Dahlén inte heller med ett enda ord: Det aktuella området är Eckerös sista större sammanhängande markområde som nu kommer att förstöras av de anskrämliga möllorna och deras oljud samt av byggnader, vägar och ledningsgator.

Hur anläggningen kommer att påverka människornas trivsel och vilken effekten blir för djurlivet nämns heller inte.

Det finns som synes många negativa verkningar på miljön, som inte får sopas under mattan för att sedan framkomma när det är för sent. Ledarskribentens ”halleluja” över vindkraftsparken bör nog betraktas som vad det är, nämligen osaklig reklam.

Jens Harberg

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Tack Jens Harberg för din insändare. Med alla projekt av denna storleksordning finns såväl fördelar som nackdelar. Fördelarna med satsningen är betydligt större än dess nackdelar. Åland får en högre självförsörjningsgrad på el och samtidigt minskar natur- och miljöskulden, som lämnas till kommande generationer, rejält.

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare