Publicerad 17 januari 2020 kl. 22:00

Osakligt och illojalt av de borgerliga

De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ. Förhandlingarna slutfördes i god anda och förhandlingsresultatet skulle enligt överenskommelse offentliggöras i två etapper: En första etapp inför stadsfullmäktiges möte den 14 januari och en andra inför stadsfullmäktiges möte den 28 januari då alla nämnder ska tillsättas.

Politiskt samarbete bygger på att överenskommelser hålls. I detta fall bröt någon i det borgerliga lägret överenskommelsen och läckte till media att socialdemokraternas kandidat till stadsstyrelsen också föreslagits som en av våra representanter i socialnämnden.

Dessutom uttalade sig flera osakligt om detta. Enligt Roger Jansson är förslaget politiskt olyckligt och stadsstyrelsens övervakningsansvar innebär att den socialdemokratiska ledamoten ska övervaka sig själv. Stadsstyrelsens nya ordförande Ingrid Zetterman konstaterar att risken för jäv är uppenbar. Anders Holmberg påstår att detta borgar för konflikter och att detta är en väg staden inte ska ta.

Alla dessa kommentarer visar på stor okunskap. Kommunallagen godkänner att en ledamot sitter både i stads-/kommunstyrelsen och i en eller flera nämnder. Att detta förekommer i många kommuner utanför stadsgränsen är tydligen inte bekant för ovan nämnda personer.

Torsdag den 17 januari hölls en utbildning för tjänstemän och förtroendevalda i Mariehamn. Direktören för Finlands kommunförbund Ida Sulin föreläste och gjorde en djupdykning i jävsproblematiken. På en direkt fråga från mig om jäv för en person som sitter i stadsstyrelsen och nämnd samtidigt svarade Sulin att något sådant inte föreligger. I riket, tillade Sulin, understöder man sådana lösningar.

Stadsstyrelsen och nämnderna har samma intresse och arbetar båda för att förverkliga stadsfullmäktiges beslut och vilja. Några övervakningsproblem uppstår därför knappast. Däremot är fallet ett annat om man sitter på ett förtroendeuppdrag och i ett bolag samtidigt. I sådana fall kan intressena gå isär.

Med andra ord är jag besviken på mina förhandlingsparter. De har brutit en överenskommelse, farit fram med osakligheter och försökt misstänkliggöra Socialdemokraternas ambitioner att skapa bästa tänkbara politiska kompetens i socialnämnden för att säkra övergången av stadens socialtjänst till KST och samtidigt stärka informationsgången mellan stadsstyrelsen och socialnämnden.

Attacker mot socialdemokraterna av detta slag är inte ovanliga. Det hedrar inte våra politiska kolleger i stadsfullmäktige att bete sig på detta sätt och jag hoppas att detta är en engångsföreteelse som inte upprepas.

Barbro Sundback

Gruppledare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare