Publicerad 17 november 2019 kl. 21:57

Ovetenskapligt, Rainer Nyberg!

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp. Det verkar som Rainer vill att vi ska tro honom för att han är pensionerad professor eller för att ett antal personer, med oklara meriter, skrivit på en appell, eller tro Strålskyddsstiftelsen därför att...

Hela Nybergs argumentation vilar på ett auktoritetsargument som inte hör hemma inom vetenskapen. Min argumentation vilar däremot på verifierbara fakta:

Att svenska myndigheter har gått ut och påpekat att Strålskyddsstiftelsens påståenden saknar vetenskaplig grund är lätt att kontrollera. Gör en enkel sökning på svt.se.

Att samma stiftelse ett flertal gånger gått ut och larmat att mobilstrålning skulle orsaka cancer är lätt att verifiera. Lika lätt som att verifiera att någon ökning av cancer i hjärna och centrala nervsystemet inte kan skönjas i statistiken.

Det faktum att högre frekvenser dämpas mera av hud, kläder etcetera är lätt att verifiera genom att läsa lämplig kurslitteratur om elektromagnetiska fält.

Som den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten så riktigt påpekar så gäller det att se på all forskning, inte bara den som presenteras av aktörer med en agenda. Hade jag resonerat som Nyberg hade jag i stället hävdat att mobilstrålning gör att vi lever längre (NTP 2018), men nu gör jag inte det just därför att jag tror på den vetenskapliga metoden och när det gäller mobilstrålning så finns inga vetenskapliga belägg för det Nyberg påstår.

Stora, välgjorda studier, utförda av oberoende

organisationer (Deltour 2009, Schüz 2011, Hzu 2013, Benson 2013) drar samma slutsatser som man kan dra av det data jag presenterade i förra insändaren – det finns inga belägg för att elektromagnetiska fält från mobila enheter skulle orsaka cancer.

De publikationer som Nyberg hänvisar till har jag redan bemött i tidigare insändare.

Anders Gustafsson

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare