Publicerad 14 september 2020 kl. 22:00

En park är ett allmänt område

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) försvarar det kritiserade beslutet att göra kraftiga intrång i Badhusparken och Badhusberget med att nämnmajoriteten tycker att det är bra att folk är ute och rör på sig. Det kan vi säkert alla hålla med om. Argumentet verkar dock något lösryckt ur sitt sammanhang. Infrastrukturnämndens uppgift är att anvisa ett lämpligt område för discgolfen. Det är som jag ser det nämndens primära uppgift. Fritidsnämndens uppgift är att främja motion och idrott.

De massiva protesterna mot discgolfens placering är förorsakade av att det inte är en lämplig plats för verksamheten. Privatiseringen av Badhusberget gör att ett av stadens populäraste fritidsområden riskerar att utestänga många som är ute för att röra på sig.

En park är ett allmänt område som ska vara öppet för alla. Ett ivrigt discgolfspelande i Badhusområdet gör området osäkert för motionärer och andra parkbesökare. Parken är klassad som kulturhistoriskt värdefull och badhusberget har beteckningen naturskyddsområde i generalplan. Detta är stadsfullmäktiges beslut och bör därför vara vägledande för nämndens tjänstemän och beslutsfattare.

Inför nämndens behandling fanns ett utlåtande av en professionell arborist som i klara ordalag och i bild förklarade vilka stora miljöförstörande konsekvenser som kommer att uppstå om en discgolfbana förverkligas i Badhusberget. Träd i hundratal ska huggas ner och de kvarvarande kommer att riskera stora skador samtidigt som området kommer att vara osäkert för allmänheten. Ett annat alternativ föreslås av stadsarkitekten men det verkar nämndens majoritet inte ens vilja utreda.

Ett annat bekymmer är underhållet och skötseln av nuvarande och en förstorad bana. I det avtal som reglerar markanvändningen och anläggningen är det mycket svaga skrivningar om föreningens skyldigheter och ansvar. Det finns många oklarheter i denna historia som måste förklaras innan motorsågsmännen släpps lösa på Badhusberget. Ett sådant är den slutliga bansträckningen. Nämndens majoritet säger att den bansträckningen som finns i bilagan till beslutet inte är den slutliga utan infrastrukturchefen ges fullmakt att besluta om detta någon gång i en oviss framtid. Majoriteten beslutar således att en förstoring av banan ska ske men den blir något annat än vad bilagan till beslutet visar. Sämre beslutsfattande har man sällan skådat. Så här kan det bara till i en bananrepublik inte i en rättsstat.

Barbro Sundback

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Barn i bild

Fler insändare