Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Passiviteten i Jysk- fallet är olycklig

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet. Fellman har haft ett drygt år på sig att fundera på vilka åtgärder som behövs för att Jysk ska leva upp till kraven i sitt tillfälliga näringstillstånd om att verksamheten ska bedrivas på svenska.

Kvitton och fakturor enbart på finska är naturligtvis inte acceptabelt på Åland och LR borde därför för länge sedan ha fört ärendet vidare. Antingen direkt via tydliga krav på Jysk, en polisanmälan eller genom att för lagtinget föreslå revideringar i gällande näringsrättslag.

Under dessa tolv månader kunde rättsläget ha klarlagts, bland annat vad gäller LR:s möjligheter att återkalla ett givet näringstillstånd och hur EU-bestämmelsen Standstill påverkar lagtingets rätt att revidera näringsrättslagen i önskad riktning.

Kansliministern skyller den årslånga passiviteten på regeringskollegorna Liberalerna och Moderaterna. Det visade sig dock att Nina Fellman inte gett en korrekt bild av vad som utspelat sig i korridorerna. Hoppet om att komma vidare stupade nämligen på Fellmans krav om att LR på samma gång skulle luckra upp kravet på hembygdsrätt för ett bolags styrelsemedlemmar.

Jag ska inte denna gång gå in på innehållet i den av mig den 4 juli aviserade lagmotionen. Orsaken är att vi så långt det bara är möjligt bör försöka säkerställa en politisk enighet i den kommande behandlingen i lagtinget.

Jag delar dock vicehäradshövding Christer Janssons tankar om att ett stadgande om vite är ett alternativ att diskutera. Särskilt då LR hävdar att ett återkallande av Jysks tillstånd faller på grund av Finlands grundlag.

Till sist vill jag påminna om att den så kallade näringsrättskommittén 1979 skrev följande: ”man vågar påstå att självstyrelsen utan stöd av ett livskraftigt av ålänningarna själva kontrollerat näringsliv skulle befinna sig i uppenbar fara”.

Om vi betänker att självstyrelsens grundfundament är svenska språket som samhällsbärande språk, har Jyskfallet om inte annat visat att nationalitetsskyddet är under konstant tryck.

Harry Jansson (C)

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare