Publicerad 18 oktober 2019 kl. 21:57

Pelaren bidrar till hela Ålands framgång

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen. Fontänhusmodellen används av över 300 klubbhus över hela världen, i fler än 30 länder, och forskning visar att den verkligen fungerar.

Vi här på Pelaren har en vision att alla människor med psykisk ohälsa ska få en möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Alla har rätt att bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad, och behövd. Genom att fokusera på det friska i varje människa arbetar vi anställda och medlemmar jämställt, sida vid sida, inom den arbetsinriktade dagen med alla arbetsuppgifter som är nödvändiga för att driva klubbhuset.

Exempel på arbetsuppgifter är matlagning, städning, skriva nyhetsbrev eller i vår tidning, och mycket annat. Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse ellertidigare kunskap.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Fontänhusens verksamhet skapar trygghet, självkänsla och välmående för dess medlemmar, och flera har även sagt att klubbhusen har räddat deras liv.

Pelaren verkar för medlemmars sysselsättning också utanför verksamheten genom exempelvis övergångsarbeten som vi kan erbjuda våra medlemmar. Vi arbetar även utåtriktat genom studiebesök, föreläsningar samt utbyten och utbildningar med andra klubbhus över hela världen.

Pelarens verksamhet är en mycket viktig faktor för att arbeta förebyggande mot socialt utanförskap, missbruk, kriminalitet samt suicid. Landskapet och kommunerna kan i sin tur arbeta förebyggande genom att stöda verksamheter som vår, inom den tredje sektorn.

Genom att arbeta förebyggande minskas samhällets kostnader, som till exempel kostnader för ÅHS, AMS, FPA, kommunernas socialtjänst, med flera. För att inte tala om individers och deras närståendes psykiska lidande.

Vi vill också arbeta för en mer tolerant och jämlik syn på människor med psykiska funktionshinder i samhället. Det är viktigt att motverka det stigma som råder kring psykisk ohälsa, människan kan inte välja sitt mående!

Klubbhuset Pelaren startade sin verksamhet 2010 på Åland, och vi har 10-årsjubileum 17 mars nästa år. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna vara tillgängliga för alla som behöver oss även i framtiden. Hoppas även att ni framtida beslutsfattare håller med oss om detta!

Klubbhuset Pelaren genom Therese Lagnewall, Ingis Nystedt, Myra Forsström och Lotta Eriksson

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Barn i bild

Fler insändare