Publicerad 18 oktober 2019 kl. 21:57

Pelaren bidrar till hela Ålands framgång

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen. Fontänhusmodellen används av över 300 klubbhus över hela världen, i fler än 30 länder, och forskning visar att den verkligen fungerar.

Vi här på Pelaren har en vision att alla människor med psykisk ohälsa ska få en möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Alla har rätt att bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad, och behövd. Genom att fokusera på det friska i varje människa arbetar vi anställda och medlemmar jämställt, sida vid sida, inom den arbetsinriktade dagen med alla arbetsuppgifter som är nödvändiga för att driva klubbhuset.

Exempel på arbetsuppgifter är matlagning, städning, skriva nyhetsbrev eller i vår tidning, och mycket annat. Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse ellertidigare kunskap.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Fontänhusens verksamhet skapar trygghet, självkänsla och välmående för dess medlemmar, och flera har även sagt att klubbhusen har räddat deras liv.

Pelaren verkar för medlemmars sysselsättning också utanför verksamheten genom exempelvis övergångsarbeten som vi kan erbjuda våra medlemmar. Vi arbetar även utåtriktat genom studiebesök, föreläsningar samt utbyten och utbildningar med andra klubbhus över hela världen.

Pelarens verksamhet är en mycket viktig faktor för att arbeta förebyggande mot socialt utanförskap, missbruk, kriminalitet samt suicid. Landskapet och kommunerna kan i sin tur arbeta förebyggande genom att stöda verksamheter som vår, inom den tredje sektorn.

Genom att arbeta förebyggande minskas samhällets kostnader, som till exempel kostnader för ÅHS, AMS, FPA, kommunernas socialtjänst, med flera. För att inte tala om individers och deras närståendes psykiska lidande.

Vi vill också arbeta för en mer tolerant och jämlik syn på människor med psykiska funktionshinder i samhället. Det är viktigt att motverka det stigma som råder kring psykisk ohälsa, människan kan inte välja sitt mående!

Klubbhuset Pelaren startade sin verksamhet 2010 på Åland, och vi har 10-årsjubileum 17 mars nästa år. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna vara tillgängliga för alla som behöver oss även i framtiden. Hoppas även att ni framtida beslutsfattare håller med oss om detta!

Klubbhuset Pelaren genom Therese Lagnewall, Ingis Nystedt, Myra Forsström och Lotta Eriksson

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare