Publicerad 11 april 2019 kl. 22:00

Pensionärer betalar visst skatt

Kommentarer (14 st)

det betalas 25 % i skatt till

det betalas 25 % i skatt till Sverige på pensioner som tjänas in i Sverige Är det inte lite fel När man bor på Åland Men det är bara 3 % i skatt på pensioner som tjänas in på Åland för personer som flyttat till Sverige Jag får inte i hop det Men pensionärer Ni tjänar på att flytta till Sverige !

Den som får pension från

Den som får pension från Sverige, och också från Finland, får betala extra skatt i Finland för sin pension från Sverige ,om man bor på Åland. Först beskattas ´svenska pensionen i Sverige, sedan läggs svenska pensionen på pensionen från Finland, och så får man betala extra skatt för den i Finland också!! Så får man inte göra enligt EU, men det bryr sig finnarna inte om. Det har sina egna skatteregler och det är bara för pensionärerna att betala. Vad tänker vår riksdagsman göra åt denna orättvisa??

Krikonkvist, så får man göra

Krikonkvist, så får man göra såvida vi hör till EU båda länderna. Jag vet själv av egen erfarenhet. Men fråga nu er Riksdagsman Mats Löfström. Vad han tänker göra ni tycks ju inte ha några fler att anlita. Eller hur?. Han om någon gick ju emot pensionärerna i Riksdagen, ändå valdes han in. Konstigt eller hur.

Nu ska Finland alltså få en

Nu ska Finland alltså få en ny regering. Och apropå det, jo. Igår (15.04.2019) kl. 12:35 uttryckte sig Leif Holmblad, citat: ”Väljarna tycktes glömma Mats Löfströms svek till pensionärerna i omröstningen i Riksdagen. Men stort Grattis till Jessy, nästa gång sitter hon där.” Ja, detta ” Löfströms svek till pensionärerna” – det torde knappast någon av Dina läsare vid det här laget ha gått miste om. I och med Ditt tillsynes sällsynt vidsynta socialist-analytiska sökande efter en passande politisk sanning – där verkar Du ha hängt upp Din mera pragmatiskt inriktade förmåga på en och samma omröstning i Finlands riksdag – under fyra år ... fyra år. Av citatet framkommer emellertid mycket tydligt att Holmblad har en mer familjär kontakt med ”Jessy” än den han har med återvalde riksdagsman Mats Löfström. Förövrigt, sossarnas besvikelse över att ha blivit nekade medverkan i uppbackningen av listan Mats Löfström/Johan Ehn, den var uppenbar, den. Därefter ställde de en egen kandidat till samtliga röstberättigade ålänningars förfogande, märk väl – Jessica Eckerman. (Forts följer)

(Fortsättning) Eckerman, den

(Fortsättning) Eckerman, den enda åländska riksdagskandidaten som torde kunna betraktas som en fullvärdig motsats till särskilt Löfström ... och dessutom bör ju ha tillkommit Eckerman ett stort omtalat stöd från SDP-håll i riket, enligt Leif Holmblad. Att de åländska socialdemokraternas alldeles egna representant ändå inte uppnådde ens tio procent av Löfström röster – javisst är det väl självklart att hon ”sitter där” efter nästa riksdagsval ... eller hur?

Gräsrot, en sak som ni

Gräsrot, en sak som ni behöver komma ihåg angående skatten, Ni betalar skatt som är fastställd på Åland. Men Mats Löfström som tycks göra allt för Åland, Här han nåt att bita i och visa hur duktig han är. Jessy kommer absolut att sitta där efter dessa 4 år, hon är framtiden för Åland

Givetvis kommer ”Jessy” att

Givetvis kommer ”Jessy” att ”sitta där” efter nästa riksdagsval. Klart som korvspad! Gräsrot har hittills bara inte förstått orsaken till detta ”faktum”. Och när det gott och väl infaller ... ja, då ... då, låtom oss hjälpas åt med att högtidlighålla hennes inskridande i Finlands riksdag med införande av en ny Ålands flaggdag. Förövrigt, angående skattefrågan – kanske Åland rent av fastställer till och med statsskatten?

Sidor

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Kan en åländsk historik-, nostalgi- och kuriosakarta bidra till att förlänga turistsäsongen, ge ökad kunskap om öriket och samtidigt sprida besökande turister över en större del av Åland?

Läste att det jobbas för nordisk tid, svensk tid.

Under vår nuvarande mörkaste tidi december går solen ner klockan 15.12. Att ha svensk tid innebär att det blir mörkt lite efter kaffepausen på jobbet det vill säga 14.12.

Intressant, Stephan Toivonen (ÅLD), att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Sedan början av 90-talet har Ålands polismyndighet fått se antalet poliser minska med nästan 15 procent samtidigt som Ålands befolkning har ökat med över 20 procent under samma tid.

Jag tror att vi alla är överens om att den offentliga service som landskapsregeringen ansvarar för i möjligaste mån ska vara lika för alla. Ett område som tydligt sticker ut som orättvist är gymnasieutbildning.

I en intervju på Ålands Radio nyligen, så fick Sofia Enros frågan om Pride enbart var för hbtq-personer. Hon svarade att Åland Pride var för alla som står bakom Regnbågsfyrens värdegrund, men inte andra.

Jag har ganska vemodigt beskådat stadens och turistföretagarnas engagemang de senaste åren och konstaterat att det händer i princip ingenting.

Bland samhällets så kallade megatrender som tankesmedjorna definierar för att förstå framtiden finns ett starkt och växande intresse för den egna historien.

Ålands Framtid skrev den 9 augusti i en insändare: ”Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland” och konstaterade att ”Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter ... visar mot Åland ...

Jag mötte ett hästekipage på Kyrkvägen i Grelsby i tisdags kväll. Varken ryttaren eller hästen hade reflexer, hästen var svart och ryttaren mörkklädd. Det börjar bli mörkt på kvällarna nu.

Jag har en bipolär diagnos och var nyligen med om följande vid en krissituation med sömnlöshet i två till tre nätter.

Barn i bild

Fler insändare