Publicerad 11 april 2019 kl. 22:00

Pensionärer betalar visst skatt

Kommentarer (14 st)

det betalas 25 % i skatt till

det betalas 25 % i skatt till Sverige på pensioner som tjänas in i Sverige Är det inte lite fel När man bor på Åland Men det är bara 3 % i skatt på pensioner som tjänas in på Åland för personer som flyttat till Sverige Jag får inte i hop det Men pensionärer Ni tjänar på att flytta till Sverige !

Den som får pension från

Den som får pension från Sverige, och också från Finland, får betala extra skatt i Finland för sin pension från Sverige ,om man bor på Åland. Först beskattas ´svenska pensionen i Sverige, sedan läggs svenska pensionen på pensionen från Finland, och så får man betala extra skatt för den i Finland också!! Så får man inte göra enligt EU, men det bryr sig finnarna inte om. Det har sina egna skatteregler och det är bara för pensionärerna att betala. Vad tänker vår riksdagsman göra åt denna orättvisa??

Krikonkvist, så får man göra

Krikonkvist, så får man göra såvida vi hör till EU båda länderna. Jag vet själv av egen erfarenhet. Men fråga nu er Riksdagsman Mats Löfström. Vad han tänker göra ni tycks ju inte ha några fler att anlita. Eller hur?. Han om någon gick ju emot pensionärerna i Riksdagen, ändå valdes han in. Konstigt eller hur.

Nu ska Finland alltså få en

Nu ska Finland alltså få en ny regering. Och apropå det, jo. Igår (15.04.2019) kl. 12:35 uttryckte sig Leif Holmblad, citat: ”Väljarna tycktes glömma Mats Löfströms svek till pensionärerna i omröstningen i Riksdagen. Men stort Grattis till Jessy, nästa gång sitter hon där.” Ja, detta ” Löfströms svek till pensionärerna” – det torde knappast någon av Dina läsare vid det här laget ha gått miste om. I och med Ditt tillsynes sällsynt vidsynta socialist-analytiska sökande efter en passande politisk sanning – där verkar Du ha hängt upp Din mera pragmatiskt inriktade förmåga på en och samma omröstning i Finlands riksdag – under fyra år ... fyra år. Av citatet framkommer emellertid mycket tydligt att Holmblad har en mer familjär kontakt med ”Jessy” än den han har med återvalde riksdagsman Mats Löfström. Förövrigt, sossarnas besvikelse över att ha blivit nekade medverkan i uppbackningen av listan Mats Löfström/Johan Ehn, den var uppenbar, den. Därefter ställde de en egen kandidat till samtliga röstberättigade ålänningars förfogande, märk väl – Jessica Eckerman. (Forts följer)

(Fortsättning) Eckerman, den

(Fortsättning) Eckerman, den enda åländska riksdagskandidaten som torde kunna betraktas som en fullvärdig motsats till särskilt Löfström ... och dessutom bör ju ha tillkommit Eckerman ett stort omtalat stöd från SDP-håll i riket, enligt Leif Holmblad. Att de åländska socialdemokraternas alldeles egna representant ändå inte uppnådde ens tio procent av Löfström röster – javisst är det väl självklart att hon ”sitter där” efter nästa riksdagsval ... eller hur?

Gräsrot, en sak som ni

Gräsrot, en sak som ni behöver komma ihåg angående skatten, Ni betalar skatt som är fastställd på Åland. Men Mats Löfström som tycks göra allt för Åland, Här han nåt att bita i och visa hur duktig han är. Jessy kommer absolut att sitta där efter dessa 4 år, hon är framtiden för Åland

Givetvis kommer ”Jessy” att

Givetvis kommer ”Jessy” att ”sitta där” efter nästa riksdagsval. Klart som korvspad! Gräsrot har hittills bara inte förstått orsaken till detta ”faktum”. Och när det gott och väl infaller ... ja, då ... då, låtom oss hjälpas åt med att högtidlighålla hennes inskridande i Finlands riksdag med införande av en ny Ålands flaggdag. Förövrigt, angående skattefrågan – kanske Åland rent av fastställer till och med statsskatten?

Sidor

Efter Yles färska partimätning står det klart att alla röster på Åland behövs för att det svenska mandatet ska tryggas.

På söndag har vi större chans än någonsin tidigare att rösta fram en åländsk suppleant i EU-valet.

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad - utan ett gott liv.

Ja, bästa ålänska väljare. Som före detta ålänning vill jag nu se till Ålands bästa. Stöd Camilla Gunell i detta EU-val. Nu gäller inga fagra löften från SFP och deras svenskhet. Se bara vad de gjorde för svenskheten i Österbotten.

Europa behöver ta ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Europa behöver leva upp till sitt viktigaste uppdrag att i humanismens namn bygga fred och stabilitet. Europa behöver lära sig av sina misstag.

En stor eloge till Kerstin Österman för det hon skrev i ”Sticket” i tisdagens, 21 maj, Ålandstidning. Hon beskriver det som en del av oss kommuninnevånare upplever när det gäller kommunsammanslagningar. Jag skriver under på allt hon skrev.

Åländsk vänster representerade av sossarnas lagtingsgrupp bemöter undertecknades senaste insändare med att inte bemöta de sakfrågor som vi framförde om att "hållbar utveckling kräver resurser", och att marknadsekonomi och ekonomisk utveckling måst

Nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Varje röst kommer att räknas och varje röst kan vara avgörande för om Åland har ett inflytande. Varje åländsk röst på kandidat 259 stärker Anton Nilssons mandat att föra vår talan i Bryssel.

Det glädjer mig innerligt att MSÅ har tagit möjligheterna med träbyggande till sig. Det är av yttersta vikt att bygg och boendesektorn på Åland blir mer hållbar och då är träbyggnation en ypperlig strategi.

Nu har man än en gång ökat de ekonomiska klyftorna mellan landskapets makthavare och fattigpensionärerna. Skämmas.

Falköga

Polisen på Åland har inlett sin flytt till tillfälliga lokaler, detta två veckor före juni månad och sommarsäsongen är här.

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas.

Det krävs ett starkare politiskt ledarskap för att vi ska klara av klimatutmaningen och den miljöförstöring som pågår. Den 26 maj har vi en chans att skapa det ledarskapet.

Barn i bild

Fler insändare