Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Polisen är viktig för tryggheten på Åland

Under mina 15 år som företagare i Mariehamn har jag ofta på ett eller annat sätt kommit i kontakt med polisen och dess arbete. Frågan vi ålänningar ofta ställer oss är: räcker polisens resurser till?

I dag får utredningar vänta,anmälningar läggs på hög. Är detta bra? Det må vara så att ett brottsärende kräver mer resurser i dag än tidigare och det inte ser ut som förr runt vår husknut.

Men det är viktigt att brottsutövaren får sitt straff fortast möjligt. Annars fortgår brotten på löpande band och vårt trygga Åland blir något helt annat än tryggt.

Att målsägande kan behöva vänta uppemot fem-sex månader innan det händer någonting eller ens blir kallad på förhör är inte heller okej. Vi kan inte acceptera att vittnen förhörs efter fyra-fem månader, eller ett år efter händelsen.

För ålänningarna handlar allt det här om egen integritet, rättssäkerhet och trygghet.

För polisen handlar detta om ett förtroende mot de åländska medborgarna. Polisen har ett tydligt uppdrag i vårt samhälle. Deras närvaro ute på fältet ger och skapar trygghet.

Polisen gör ett bra arbete med de resurser de tilldelats. Att polischefen uttalat sig att resurserna just nu räcker till, det är hans bedömning.

Min och Obunden samlings bedömning har sedan valet 2015 varit att så inte är fallet. För oss och det åländska folket är tryggheten oerhört viktig. Det är viktigt att utredningspersonal får göra sitt jobb och inte vara ute på fältet och fylla luckor för att få den dagliga övervakningen att fungera.

I takt med att drogerna, narkotikan och andra rusmedel har brett ut sig har även andra problem uppstått på Åland. Dessa är mycket kostsamma för vårt samhälle. Vi måste med mer kraft än tidigare begränsa dem. Förutom det förebyggande arbetet är det av yttersta vikt att polisen ges de rätta resurserna.

För visst ska Åland även i framtiden vara ett tryggt samhälle att leva och bo på.

Anders Holmberg (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare