Publicerad 19 maj 2020 kl. 22:00

Polisen gör sitt yttersta för att säkerställa kundernas säkerhet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I en läsarinsändare (”Polisens rutiner utgör en hälsofara”, 19.5) ställdes bland annat frågan om varför man inte kan ansöka om körkort via internet på Åland, då man kan göra det i riket. Ålands unika situation med delad behörighet skapar olika processer beroende på om man söker om tillstånd med åländsk behörighet eller riksbehörighet.

På Åland följer man den åländska lagstiftningen kring körkort medan man på riket följer rikslagstiftningen. På Åland ansöker man om körkort hos polisen, i riket ansöker man om körkort hos transport- och kommunikationsverket och i riket kan man göra det över nätet.

På rikets sida har man inom flera myndigheter sedan början på 2010-talet kraftig utvecklat e-servicen som möjliggör att man kan ansöka om olika tillstånd på nätet och i de processerna ligger fokus på en stark identifiering av kunden, till exempel med bruk av bankkoder eller -applikationer.

Det är inte fråga om att skicka en ansökan från en epostadress till en annan, utan frågan om att logga in sig på ett säkert myndighetssystem och i samband med det identifiera sig på ett sätt som är definierat i lag som stark identifiering.

Motsvarande utveckling har inte skett på Åland gällande de tillstånd Ålands polismyndighet handhar och som har åländsk behörighet. Vill man ändra på detta krävs det en ändring i lagstiftningen samt ett datasystem som möjliggör verksamheten. Det är här på sin plats att påminna om att man hos Ålands polismyndighet kan söka tillstånd på nätet för flera produkter med riksbehörighet, så som pass och identitetskort.

För att förnya sitt åländska körkort bör man alltså följa den åländska lagstiftningen och den åländska körkortslagen. Körkortslagens 35§ säger klart och tydligt att ”Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort görs hos polismyndigheten”.

Här känner inte lagstiftningen till möjlighet att anhängiggöra ärendet eller fullfölja processen på nätet. Något eget myndighetsdatasystem som skulle möjliggöra en e-service för de åländska tillstånden som polismyndigheten handhar existerar inte i dagsläget.

Bestämmelserna kring körkortets utfärdande och vilka krav man bör uppfylla för att få körkort eller förlänga sitt körkort är lagbundna och polisen följer självklart den existerande lagstiftningen.

Polisens rätt att kunna identifiera personer är definierad i polislagens 2 kapitel 1§. För polisen är en av grundpelarna i verksamheten att alla kunder alltid identifieras, oberoende av i vilken roll man möter kunden. Identifieringen kräver närvaro. Med det förfarandet säkerställs medborgarnas rättsskydd individuellt samtidigt som det skapar en grund för det förtroende som existerar till utfärdade myndighetshandlingar.

I ett brett perspektiv ska alla samhällsaktörer alltid kunna lita på att de myndighetshandlingar som polisen utför är korrekta.

Polisen bedömer inte risken till smitta själv, utan förlitar sig i bedömningen av smittsituationen på landskapsläkarens bedömning. Polismyndigheten följer de rekommendationer som hälsovårdsmyndigheterna och landskapet har gett.

Landskapsläkaren har i presskonferenserna uttryckt en oro över att smittsituationen förändras i och med den ökade trafiken till och från Sverige. Den informationen tar polisen på allvar och har upprepat den till riskgruppskunder samt uppmanat att hellre snabbt sköta sitt ärende än att vänta med det.

Polismyndigheten har reserverat tisdagar för kunder i riskgrupper och då bör man göra en tidsbokning. Myndigheten gör sitt yttersta för att även riskgrupper kan sköta sina ärenden hos polismyndigheten så tryggt som möjligt.

Johan Pawli

polismästare, Ålands polismyndighet

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare