Publicerad 18 maj 2020 kl. 22:00

Polisens rutiner utgör en hälsofara

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Enligt Ålands polismästare kan man på fastlandet förnya körkort genom ansökan via internet, eftersom sökanden där kan identifiera sig med bankkoder. Men på Åland krävs att sökanden infinner sig personligen hos polisen.

Varför frågar man sig? Stöder man sig på tvingande lag? Inte vad jag kan se. Identifieringen på fastlandet handlar uppenbarligen inte om att säkerställa att de till ansökan bifogade fotografierna föreställer sökanden. Denne kan ju i sin ansökan via internet bifoga foton på vem som

helst. Alltså måste det även på Åland bara handla om att säkerställa att sökanden är sökanden och att denne faktiskt vill ha sitt körkort förnyat, samt att okulärt besiktiga sökandens lämplighet att inneha körkort. Det senare knappast något som bör avgöras över disk av en kanslist.

I praktiken handlar nog den prövningen om att i olika register kolla diverse formaliteter, vilket inte kräver sökandens personliga närvaro. Att en sökande faktiskt önskar det han skriftligen ansöker om, kräver inte personlig närvaro hos andra myndigheter.

Polisen på Åland har i dessa coronatider gjort sitt bästa för att skydda riskgrupper genom att avdela alla kanslitider på tisdagar till dessa kunder, dessutom med tidsbeställning och extra städning av lokalen mellan varje besökare.

Ändå uppmanade mig polismästaren i bästa välmening att snabbt beställa en tid medan Åland ännu är smittfritt. Uppenbarligen inser även han att risk att smittas föreligger i polisens upplägg. Detsamma gör landskapsregeringen på ett allmänt plan, eftersom den temporärt tillåter sökanden att till polisen inlämna erforderligt läkarintyg i efterhand (tydligen därför att man anser att det nu också finns en risk i att besöka läkare för erhållande av intyget).

Sålunda:

•Polismästaren anser att det föreligger en risk att besöka polisen.

•Landskapsregeringen kan knappast anse att det är riskfritt att gå till polisen, om de anser att det är riskfyllt att gå till läkare.

•Det finns ingen objektiv grund för att kräva personlig närvaro vid förlängning av körkort.

•Är det ur ett EU-perspektiv rimligt att polisen kräver personlig närvaro, när det råder straffbart utegångsförbud i stora delar av Europa? Dessutom har EU-kommissionen nu tagit ett initiativ innebärande automatiskt förlängning av giltighetstiden för körkort som annars skulle behöva förnyas, uppenbarligen för att körkortsinnehavarna skall kunna undvika risken att bli smittade vid besök hos utfärdande myndighet.

•Är det moraliskt försvarbart att polisen kräver personlig närvaro när Finland till och med är försatt i beredskapsläge för att befolkningen ska undvika smitta, och folk i riskgrupper till och med avråds av landets regering att handla mat själva? Kärnan i polisens verksamhet är ju att skydda medborgarna, inte att utsätta dem för onödig risk. Bör inte den åländska polisstyrelsen på landskapsregeringens uppmaning be polisen att omedelbart ändra sina rutiner?

Folke Husell

Med tanke på att Viking Line marknadsför sig med coronacertifiering är jag chockad över avsaknaden av åtgärder för att minimera ofrivilliga närkontakter under mina egna resor till och från Åbo senaste veckor, nu när passagerarantalen tilltagit.

Finska regeringen, landskapsregeringen och landskapsläkaren har tidigt insett allvaret med corona och tagit ett fast grepp om pandemin. Gränser har stängts och begränsningar har införts för allmänheten.

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Barn i bild

Fler insändare