Publicerad 19 augusti 2019 kl. 22:03

Polisyrket ska vara eftertraktat av de unga

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

I mitt huvud är inte det konstigt. Beslutet att slopa den lägre pensionsåldern i kombination med ett utsatt och i vissa fall tungt yrke kan ha betydelse.

Av erfarenhet vet jag att när barnen funderar på vad de ska välja för yrke så diskuterar man det hemma med föräldrarna. Man försöker ge dem goda råd om de arbetsområden som intresserar dem, man förklarar fördelarna och nackdelarna.

Ungdomarna som ska börja söka sig till yrkesutbildningar är inga knäppgökar eller småbarn, det är nästintill unga vuxna. De vet vad de vill.

Om mina barn skulle vilja bli polis skulle jag avråda dem i nuläget. Polisen är underbetald, överarbetad och nedprioriterad av sittande regering. Ordföranden i Ålands polisförening uttrycker i Ålandstidningen sin frustration över politikernas oengagemang för polisen och framför allt att högre löner kanske skulle lösa en del av problemen.

Det tror jag också. Jag tycker att polis ska vara ett bra betalt jobb med hög status. Barn ska se upp till polisen och drömma om att en gång få sätta på sig polismössan och dra ut på fält.

Polis borde vara jämnställt med sjökapten eller advokat i ungdomars ögon.

Tyvärr är polis inte ett eftertraktat yrke i dag. Varför skulle någon vilja bli polis? Ta hand om fyllon och knarkare och dagligen bli bemött med ovett och okvädesord?

I artikeln figurerar även kansliminister Nina Fellman (S). Man vill ju liksom höra vad hon tycker om situationen. Angående beslutet att ta bort den lägre pensionsåldern säger hon att det inte fanns något som motiverade den lägre avgångsålder eftersom inte vårdpersonal har det.

Ursäkta, Nina Fellman, men jag trodde sossarna var vårdens parti, kanske ni borde gett vårdpersonalen lägre pensionsålder i stället då? Det är väl bättre med morot än piska?

Fellman framhåller också att någon framtida regering knappast kommer att ändra det beslutet. Jag ställer mig frågande till hur hon vet vad framtida regeringar har för prioriteringar.

Angående högre löner säger kansliministern ingenting, men det var nog inget hon höll med om får man förmoda. Dock är det ett citat som sticker i mina ögon:

”Men med all respekt för att situationen är jobbig är bemanningen ändå betydligt bättre på Åland än i Finland.”

Jamen då så, då tiger vi och är nöjda för att någon har det sämre då. Nä, sossarna visar igen att allt bara handlar om pengar och makt. En gång var sossarna arbetarnas parti. Det är en svunnen tid. Nu för tiden säljer man sig till högstbjudande för att få sitta i regeringen.

Själv säger jag, höj polisens status.

Sam ”Knatte” Palén (ÅF)

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare