Publicerad 10 augusti 2020 kl. 22:00

Politiker ska inte styra våra rederier

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare. Obundne Anders Holmberg (AH) skrev en insändare i vilken han gläds åt alla finska dagsresenärer som besökt Åland via de nyinsatta dagskryssningar från bland annat Helsingfors och önskar att skatteundantaget ändras och tvingar fram dessa även när pandemin är över.

Vaket av rederierna att snabbt konstruera nya affärsmöjligheter för att tillgodose en resehungrig semestermarknad där alternativet var att ligga vid kaj och visst gav detta behövlig injektion till speciellt stadens köpmän. Dock är det ansvarslöst och naivt att riskera våra unika kommunikationer och rederiers överlevnad för att göra som AH föreslår, politiskt tvinga fram dagskryssningar.

I fjol övernattade cirka 168.000 finländare på Åland, i princip samma antal som svenskarna stod för. Därför är den marknaden en självklar del av Visit Ålands arbete. Att se vad dagens färjetrafik och skatteundantag betyder för Åland, våra företagare och enskilde ålänningen är av överordnad betydelse.

Färjerederierna genererar arbetsplatser och skatteintäkter. Trafiken skapar gynnsamma möjligheter för export och import till rimliga priser, gagnar lägre konsumentpriser och starkare konkurrenskraft. Ger oss bekväma och prisvärda kommunikationer såväl öster- som västerut. Det är inte rederiernas fel att många aldrig går iland, möjligheten finns, året om även om AH skriver att rederierna inte låter passagerarna gå iland och givetvis är det helt upp till destinationen Åland att dra nytta av alla de linjer som finns för att ta sig till Åland. Rederierna gör det som deras affärsidé bygger på och ger samtidigt Åland unika möjligheter och tillgångar.

Skulle dagskryssningar från Helsingfors vara mer inkomstbringande och efterfrågade än kryssningar Helsingfors-Mariehamn-Stockholm hade dessa givetvis existerat långt innan pandemin. Politiker ska inte lägga sig i hur företag väljer att bedriva sin verksamhet. Skatteundantaget är förknippat med byråkrati för många ålänningar, men vi ska vara tacksamma över de möjligheter skatteundantaget skapar.

Det är ingen mänsklig rättighet att ha en avgång i timmen dygnet runt och vi har under sommaren sett vad som händer när fartyg försvinner. Grunden i byggandet av turistdestinationen Åland måste vara att skapa större efterfrågan på övernattningar, det genererar positiva impulser till många andra sektorer.

Att politiskt konstruera om skatteundantaget och tvinga fram dagskryssningar vore ödesdigert för hela vår välfärd och samhällsbyggnad. Ett sådant ingrepp skulle förgöra en av våra viktigaste välfärdsmotorer och tvinga fram en minimal skattesubventionerad trafik långt ifrån dagens alla avgångar och biljettpriser.

Jämför gärna med Gotland där svenska staten årligen subventionerar trafiken med drygt 50 miljoner euro. Jag kommer att arbeta för att våra rederier har optimala verksamhetsförutsättningar och att vår landbaserade turism utvecklas, mellan dessa råder absolut inget motsatsförhållande.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare