Publicerad 4 november 2019 kl. 22:06

Politikerföraktet ökar av brott och partibyte

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Bananrepubliken Åland gör verkligen skäl för namnet i dessa tider efter valet med tanke på utvecklingen.

Första stora felet är att man sätter in kriminella element i lagtinget. Att vara dömd* för grovt ocker och sedan få vara med och stifta lagar och förvalta våra skattepengar ger verkligen dåliga vibbar. När ser vi fler kriminella som har färska domar i bagaget sitta i borgen?

Att man sedan tillåter en kandidat byta parti på detta sätt som skett är i mina ögon ett stort bedrägeri. Vid valet fick han röster för att han som person satt i ett parti. I min mening ska dessa röster tillfalla partiet och väljer han att byta parti strax efter att vi valt våra så kallade ledare så bör han även lämna sin plats.

Att säga att han inte vill sitta ensam är bara patetiskt. Var detta ett spel för galleriet? Hur länge har planerna funnits?

Detta är vad som spär på politikerföraktet å det grövsta. Sådana här övertramp tillsammans med bidragsgivande åt alla håll är precis vad vi inte behöver om vi ska hålla ett starkt Åland. Vi kan inte tycka synd om alla och vara blåögda.

Stefan Selenius (ÅLD)

 

* Marcus Måtar (Ob) som den första halvan av insändaren syftar på, är dömd för grovt ocker av Åbo hovrätt, men domen har inte vunnit laga kraft eftersom den har överklagats till Högsta domstolen.

Varken Marcus Måtar eller Anders Eriksson (C), som andra halvan syftar på, önskar bemöta insändaren. //Insändarredaktören

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Styrelsen för Ålands socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”att tiga är att samtycka”. Även vi från Åländsk demokrati är emot rasism.

Efter att landskapsregeringen nu kastat det drygt 10-åriga arbetet med skärgårdstrafiken och kortrutten i sopkorgen fanns det förväntningar på alternativ och förbättrad dialog.

Det är trist att signaturen ”Det räcker nu Lib och S” (Ålandstidningen den 29.6) upplever att de nämnda partierna vill skapa en åsiktskorridor. Vi talar hellre om grundvärderingar, som att alla människor har lika värde.

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning.

Hållbart initiativ har genom ett flertal undertecknare kritiserat det tankegods som jag har gett uttryck för. Detta är givetvis helt i sin ordning, och även välkommet i ett samhälle med yttrandefrihet.

Barn i bild

Fler insändare