Publicerad 4 november 2019 kl. 22:06

Politikerföraktet ökar av brott och partibyte

Bananrepubliken Åland gör verkligen skäl för namnet i dessa tider efter valet med tanke på utvecklingen.

Första stora felet är att man sätter in kriminella element i lagtinget. Att vara dömd* för grovt ocker och sedan få vara med och stifta lagar och förvalta våra skattepengar ger verkligen dåliga vibbar. När ser vi fler kriminella som har färska domar i bagaget sitta i borgen?

Att man sedan tillåter en kandidat byta parti på detta sätt som skett är i mina ögon ett stort bedrägeri. Vid valet fick han röster för att han som person satt i ett parti. I min mening ska dessa röster tillfalla partiet och väljer han att byta parti strax efter att vi valt våra så kallade ledare så bör han även lämna sin plats.

Att säga att han inte vill sitta ensam är bara patetiskt. Var detta ett spel för galleriet? Hur länge har planerna funnits?

Detta är vad som spär på politikerföraktet å det grövsta. Sådana här övertramp tillsammans med bidragsgivande åt alla håll är precis vad vi inte behöver om vi ska hålla ett starkt Åland. Vi kan inte tycka synd om alla och vara blåögda.

Stefan Selenius (ÅLD)

 

* Marcus Måtar (Ob) som den första halvan av insändaren syftar på, är dömd för grovt ocker av Åbo hovrätt, men domen har inte vunnit laga kraft eftersom den har överklagats till Högsta domstolen.

Varken Marcus Måtar eller Anders Eriksson (C), som andra halvan syftar på, önskar bemöta insändaren. //Insändarredaktören

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare