Publicerad 17 oktober 2019 kl. 21:57

Politiskt ”fulspel” i kulisserna om biogas

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Biogasen ska till Svinryggen, kunde vi läsa i går. Så pass viktig fråga togs beslut om mindre än ett dygn efter att Ålandskomposten hörts av LR.. Varför denna brådska?

Det sorgligaste är inte att förlora en upphandling utan att känna till hur det gått till. Där egen politisk prestige gått före likabehandlingsprinciper och eget tyckande.

ÅK fick i sista stund ”tigga” sig till ett möte med LR för att presentera sitt projekt om biogas. Näringsminister Camilla Gunell (S) och föredragande tjänsteman Henrik Juslin tog på enskild föredragning beslut om att biogasanläggning ska till Svinryggen.

Till vår kännedom har kommit att det finns tjänstemän på näringsavdelningen som sett stora fördelar med biogas i en redan uppbyggd verksamhet, men inte lyckats övertyga ministern eller LR.

Varken Camilla Gunell eller Henrik Juslin har någonsin varit till ÅK i Sund. Trots att näringsministern i högsta grad varit involverad i ÅK:s verksamhet och framtid. I december 2016 lovade Camilla Gunell på stormötet med ÅK och näringslivet att nog ÅK behövs.

Alla som följt med vet att ÅK vid den tidpunkten var mycket tveksam att fortsätta. Detta var upprinnelsen till att ÅK sedermera byggt upp sin anläggning med komposttrumma och lakvattenbassäng för egna medel. Inget lovat stöd (200.000 euro) har ännu vid dags dato betalats ut!

Så, nuläget för ÅK: Behövs inte ÅK längre? Vad händer om ett år när Svinryggens biogas enligt plan ska vara uppbyggd?

ÅK har avtal med samma potentiella kunder inklusive Svinryggen tre år till!

Bengt och Karin Karlsson

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Barn i bild

Fler insändare