Publicerad 30 juni 2020 kl. 22:00

Politiskt haveri att häva avtalet om Gripö-projektet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning. Beslut som inte uppfyller laglighetskravet och/eller innebär oklara, oanade konsekvenser ska inte fattas. Det gäller särskilt beslut som rör, än värre kränker, enskild eller juridisk persons rätt.

Hur ska man då, i ljuset av ovanstående, definiera landskapsregeringens (LR) beslut att säga upp avtalet med Eriksson bygg Ab för väg- och broprojektet på västra Föglö?

Det så kallade Gripö-projektet, värt hisnande 26,5 miljoner euro, skulle enligt entreprenadbolaget ge 80 till 100 arbetstillfällen per år. Att som motivering till att häva ”Ålands största byggprojekt” ange ekonomiska orsaker med anledning av coronasituationen är både inkompetent och omdömeslöst.

Den som får klä skott för detta poliska klavertramp är den unge, politiskt oerfarne infrastrukturministern Christian Wikström (Ob). I en intervju i fredagens Ålandstidningen medger han att beslutet inte är juridiskt underbyggt, än mindre klarlagt av den politiska förvaltningen, vars hela existensberättigande vilar på att säkerställa just detta. I stället handlar det om en politisk chansning, vilket Wikström medger genom att rent ut säga att ”det var en juridisk risk” att häva avtalet.

Att Eriksson bygg anser att beslutet är lagstridigt och vänder sig till Marknadsdomstolen för att få hävningen prövad är knappa förvånande, inte heller för infrastrukturministern som säger sig känna ”viss sympati” för byggföretagets agerande. Han kan inte svara på vad som är rätt eller fel, inte heller bedöma om hänvisningen till ”ändrade prioriteringar” med anledning av coronasituationen är en giltig orsak att häva avtalet: ”Det är en juridisk fråga”.

Regeringen slog redan i sitt regeringsprogram (december 2019) fast att säga upp avtalet för Gripö-projektet. Varför sätter man sig då inte ned med byggentreprenören för att diskutera förutsättningarna för en hävning i stället för att ensidigt säga upp avtalet med hänvisning till ansträngd landskapskassa? Är det force majeure till följd av coronaläget som regeringen försöker åberopa?

Lika lite som Ålands folk gynnades av den förra regeringens reformhysteriska ångvältspolitik och vansinniga investeringsbeslut i skärgårdstrafiken gör sig ålänningarna förtjänta av den nuvarande regeringens huvudlösa handlande i sin iver att riva upp allt den tidigare ställt till med. Vi har ännu inte sett skadeståndsnotan för avbeställningen av hybridfärjan. Nu väntar med all säkerhet ytterligare en saftig räkning som får skattebetalarnas miljoner att rulla i en tid då det åländska samhället behöver varenda skärv för att rädda det som räddas kan.

Nu finns inte tid för politiskt tjafsande. Tillsätt därför en samlingsregering. På så sätt får de förra regeringspartierna ta ansvar för vad de ställt till med. Men först och främst krävs gemensam samling med tanke på det allvarliga samhällsläget – som kan komma att förvärras ytterligare – och den kostsamma återuppbyggnadsfas som väntar. För att lyckas med detta krävs största möjliga kompetens som den åländska politikerkåren kan uppbringa och konstruktivt politiskt samarbete.

Ove Andersson

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare