Publicerad 17 februari 2019 kl. 22:00

En problematisk diskussion

Det råder inte någon tvekan om att rektor Jonas Waller är upprörd över att några politiker i staden ifrågasätter rekommendationen på stadens hemsida om att vi inte ska äta smör. Han motsäger sig själv när han kritiserar politikernas rätt att ha åsikter i vad han kallar en modern, öppen demokrati. Givetvis ska den åsiktsfriheten gälla alla, också politiker.

Det Waller är rädd för är att politiker ska styra den fria vetenskapen eller censurera det ”kompetensbaserade kunnandet”. Något sådant har inte inträffat. Att ifrågasätta rekommendationen om att avstå från smör är knappast en vetenskaplig fråga. Att avstå från åländskt smör krockar med två andra hållbarhetsmål nämligen att konsumera lokalproducerat och att stöda lokalproducerat. Därför är rekommendationen politiskt problematisk.

Att som rektor Waller bli mörkrädd för att en sådan diskussion förs är uppseendeväckande. Staden är inte en institution som producerar kunskap i vetenskaplig bemärkelse. Ingen av kritikerna har ens nämnt Högskolan på Åland.

Det som läggs upp på stadens hemsidor ansvarar stadens tjänstemannaledning givetvis för. Informationen ska vara neutral och relevant. Den bör likaså vara politiskt förankrad i den meningen att den bör grunda sig på beslut som fattats i demokratisk ordning.

I fråga om smöret är det en information som saknar politisk förankring. Att det blir diskussion om smöret är ett tecken på att vi har en öppen och fungerande demokrati som den femte statsmakten det vill säga. medierna refererar och eventuellt tar ställning till. Också rektor Jonas Waller är välkommen att delta i den debatten.

Som en kuriositet kan nämnas att i Ålandsbankens nyligen publicerade historik ”Sanningen om Ålandsbanken” berättar Anders Wiklöf om hur han och Algot Johansson efter att de med gemensamma krafter flyttat en stor stenbumling satt sig ner för att dricka kaffe och äta smörgåsar. Algot avstod från smörgåsarna. Han åt bara smörgåsar med smör på.

Barbro Sundback (S)

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare