Valvaka 2019

Publicerad 17 februari 2019 kl. 22:00

En problematisk diskussion

Det råder inte någon tvekan om att rektor Jonas Waller är upprörd över att några politiker i staden ifrågasätter rekommendationen på stadens hemsida om att vi inte ska äta smör. Han motsäger sig själv när han kritiserar politikernas rätt att ha åsikter i vad han kallar en modern, öppen demokrati. Givetvis ska den åsiktsfriheten gälla alla, också politiker.

Det Waller är rädd för är att politiker ska styra den fria vetenskapen eller censurera det ”kompetensbaserade kunnandet”. Något sådant har inte inträffat. Att ifrågasätta rekommendationen om att avstå från smör är knappast en vetenskaplig fråga. Att avstå från åländskt smör krockar med två andra hållbarhetsmål nämligen att konsumera lokalproducerat och att stöda lokalproducerat. Därför är rekommendationen politiskt problematisk.

Att som rektor Waller bli mörkrädd för att en sådan diskussion förs är uppseendeväckande. Staden är inte en institution som producerar kunskap i vetenskaplig bemärkelse. Ingen av kritikerna har ens nämnt Högskolan på Åland.

Det som läggs upp på stadens hemsidor ansvarar stadens tjänstemannaledning givetvis för. Informationen ska vara neutral och relevant. Den bör likaså vara politiskt förankrad i den meningen att den bör grunda sig på beslut som fattats i demokratisk ordning.

I fråga om smöret är det en information som saknar politisk förankring. Att det blir diskussion om smöret är ett tecken på att vi har en öppen och fungerande demokrati som den femte statsmakten det vill säga. medierna refererar och eventuellt tar ställning till. Också rektor Jonas Waller är välkommen att delta i den debatten.

Som en kuriositet kan nämnas att i Ålandsbankens nyligen publicerade historik ”Sanningen om Ålandsbanken” berättar Anders Wiklöf om hur han och Algot Johansson efter att de med gemensamma krafter flyttat en stor stenbumling satt sig ner för att dricka kaffe och äta smörgåsar. Algot avstod från smörgåsarna. Han åt bara smörgåsar med smör på.

Barbro Sundback (S)

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare