Publicerad 6 juli 2020 kl. 22:00

Public service garant för opartisk rapportering

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Svar på Henrik Herlins ledare i Ålandstidningen den 6 juli:

Grundtanken med public service är den fria och oberoende journalistiken, vilken inte behöver ägna sig åt opinionsbildning och politisk påverkan – vilket Henrik Herlin uppenbarligen ägnar sig åt på ledarplats i Ålandstidningen på måndagen.

Först önskar vi klargöra att det har skett omfattande neddragningar och besparingar på public service på Åland de senaste tio åren. År 2010 sänktes anslagen till Ålands radio och tv med cirka elva procent, eller drygt 240.000 euro, vilket fick till följd att ett antal medarbetare tvingades sluta.

Det har skett en kostnadsutveckling i hela samhället med över 16 procent sedan tv-avgiften senast indexjusterades. Denna kostnadsutveckling är alltså ingenting som Ålands radio och tv kan påverka över huvud taget. I och med att avgiften inte justerats med index, har också medlen som bolaget tilldelas urholkats och är inte värda lika mycket idag som 2009.

Vidare argumenterar Herlin för att det ska ha skett någon explosion av antalet anställda i bolaget. Tvärtom har antalet fasta tjänster minskat de senaste fem åren med 0,25 tjänster, till nu 21,75.

Förklaringen till att flera tillfälliga anställningar och vikarier använts under föregående år är att bland annat tre stycken val bevakats, och för att täcka sjukfrånvaro – vilket såklart även syns på personalkostnaderna.

Uppdraget till Ålands radio och tv är specificerat i kapitel 3.1 av det mediepolitiska programmet från 2018, och är mer omfattande än att bedriva rundradioverksamhet. Det mediepolitiska programmet finns tillgängligt för alla att läsa i detalj på lagtingets hemsida. I det mediepolitiska programmet beskrivs också att Ålands radio och tv ska fokusera på ljud och bild samt verka på de plattformar där publiken finns, vilket inkluderar internet och sociala medier.

Vi håller dock med Herlin om att uppdrag och finansiering måste vara kopplade till varandra, varför detta är en del i den diskussion som behöver föras med landskapsregeringen.

Åland har i dag ett rikt medieklimat med två dagstidningar och public service, vilka alla gör ett gott arbete i sin medierapportering och förhållandevis opartiskt. Public service är dock en garant för den opartiska medierapporteringen i en demokrati. Vi ser oroväckande exempel i vår omvärld där medier hotas, förtroenden urholkas och demokratier försvagas vid politiska maktskiften.

Därför är det av största vikt att organisationen hålls på armlängds avstånd från politiker och att

finansieringen är långsiktigt trygg. Detta innebär inte att public service skall leva i en skyddad värld

och inte utvecklas – tvärtom. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Ålands Radio och TV,

vilket redan idag märks i våra sändningar jämfört med ett antal år sedan. Vi fortsätter vår

utvecklingsresa och hoppas med hjälp av ålänningarna i en medieundersökning till hösten utvecklas i

en riktning som de flesta i vårt samhälle uppskattar.

Ålands radio och tv Ab

Emil Eriksson, vd

Camilla Karlsson-Henderson, redaktionschef och ansvarig utgivare

Ålandstidningens ledarskribent Henrik Herlin svarar:

Att det behövs en diskussion om Ålands radio och tv:s uppdrag, och vad public service innebär i dag, är troligen de flesta överens om. Att Ålands radios vd respektive redaktionschef anser att en sådan diskussion bör utmynna i att bolagets verksamhet fortsätter i minst samma omfattning som i dag är inte överraskande.

Det är möjligt att antalet fasta tjänster Ålands radio och tv har minskat de senaste åren, men antalet faktiska tjänster har enligt årsredovisningarna ändå ökat från 21 till 25 på fem år. Det är ingen ”explosion”, men väl en 20-procentig ökning av bolagets mest kostnadsdrivande faktor, något som rimmar illa med påståendet att man genomfört besparingar de senaste åren.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare