Publicerad 23 juni 2019 kl. 22:00

Räddningsmyndigheten förändrar ingenting för brandkårerna

Felaktig och missvisande rubrik på Petter Lobråtens ledare den 20/6 i Ålandstidningen.

Den nya räddningsmyndigheten förändrar ingenting för det operativa räddningsväsendet, dvs brandkårerna. Texten i själva ledaren är korrekt och saklig.

Rubriken och ingressen tyder dock på okunnighet eller ovilja att förstå vad som kostar inom räddningsväsendet.

För att kunna hålla en någorlunda trygg säkerhetsberedskap för hela Åland utan de frivilliga kårerna måste de anställdas antal inom räddningsverket minst utökas med 5 brandmän till i varje skift, dvs minst 15 brandmän och deras vikarier. Denna kostnad motsvarar mer än vad de frivilliga kårerna sammanlagt kostar inklusive kapitalkostnader i form av avskrivningar. Man skulle således i stället för mer än 200 frivilliga brandkårister förlita sig på ca 15 brandmän per skift som också skall bemanna ambulanserna.

Om man enbart tänker sig att minska antalet frivilliga brandkårer blir resultatet ändå högst troligen att antalet frivilliga brandkårister minskar och beredskapen blir lidande.

Det är så lätt att glömma de händelser som fordrar stora resurser, jag tänker på förra sommarens alla bränder och nu senast Alfrida. Många samhällsfunktioner hade tagit veckor att få igång utan de frivilliga brandkårerna. Även med en förstorad ordinarie styrka så fordrar det tilläggsresurser för denna typ av händelser. Vi ser i omvärlden vilken omfattning t.ex. skogsbränder kan få när resurserna är för små i initialskedet.

De olika kårernas aktionsberedskap varierar över tid, oberoende är alla resurser som finns tillgängliga värdefulla.

Till alla och envar vill jag säga att det inte är någon självklarhet att vi har frivilliga brandkårister. Fundera om just DU kan bidra med något och ta kontakt med din närmaste brandkår. Jag är säker på att alla uppskattar en förfrågan och gärna tar med flera medlemmar.

Jan Lindgrén

Ålands Brand och räddningsförbund

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare