Publicerad 23 juni 2019 kl. 22:00

Räddningsmyndigheten förändrar ingenting för brandkårerna

Felaktig och missvisande rubrik på Petter Lobråtens ledare den 20/6 i Ålandstidningen.

Den nya räddningsmyndigheten förändrar ingenting för det operativa räddningsväsendet, dvs brandkårerna. Texten i själva ledaren är korrekt och saklig.

Rubriken och ingressen tyder dock på okunnighet eller ovilja att förstå vad som kostar inom räddningsväsendet.

För att kunna hålla en någorlunda trygg säkerhetsberedskap för hela Åland utan de frivilliga kårerna måste de anställdas antal inom räddningsverket minst utökas med 5 brandmän till i varje skift, dvs minst 15 brandmän och deras vikarier. Denna kostnad motsvarar mer än vad de frivilliga kårerna sammanlagt kostar inklusive kapitalkostnader i form av avskrivningar. Man skulle således i stället för mer än 200 frivilliga brandkårister förlita sig på ca 15 brandmän per skift som också skall bemanna ambulanserna.

Om man enbart tänker sig att minska antalet frivilliga brandkårer blir resultatet ändå högst troligen att antalet frivilliga brandkårister minskar och beredskapen blir lidande.

Det är så lätt att glömma de händelser som fordrar stora resurser, jag tänker på förra sommarens alla bränder och nu senast Alfrida. Många samhällsfunktioner hade tagit veckor att få igång utan de frivilliga brandkårerna. Även med en förstorad ordinarie styrka så fordrar det tilläggsresurser för denna typ av händelser. Vi ser i omvärlden vilken omfattning t.ex. skogsbränder kan få när resurserna är för små i initialskedet.

De olika kårernas aktionsberedskap varierar över tid, oberoende är alla resurser som finns tillgängliga värdefulla.

Till alla och envar vill jag säga att det inte är någon självklarhet att vi har frivilliga brandkårister. Fundera om just DU kan bidra med något och ta kontakt med din närmaste brandkår. Jag är säker på att alla uppskattar en förfrågan och gärna tar med flera medlemmar.

Jan Lindgrén

Ålands Brand och räddningsförbund

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare