Publicerad 11 december 2019 kl. 21:57

Regeringen Thörnroos kommer att falla 2020

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

50 miljoner cirka. Ansgar, Bygg Ab, varvet samt Siemens med mera.

• Hur mycket kommer kostnaden för fortsatt utredning kosta samt upphandling kosta som är godkänd av EU samt Marknadsdomstolen?

5-8 miljoner cirka.

• Hur mycket dyrare blir en ev tunnel till Degerby allt Gripö?

60 miljoner cirka.

• Hur mycket missas i inbesparing från år 2022 för kortrutten?

8-10 miljoner per år cirka i större driftkostnader för missad kortrutt.

• Ska Paf-pengarna tas från föreningar och vård till detta?

Ja, för att rädda regeringen kvar i regeringsställning.

• Vad kostar ny upphandling av samma kortrutt om det konstateras att tunnelkostnad inte är försvarbart?

80 miljoner för färjan, samt 15 procent mer för bron och infrastrukturen.

• Vad blir kostnaden för en tunnel till Degerby?

300 miljoner cirka, efter att regeringen sagt sitt om säkerhetskraven. Samt förvaltningsdomstolen sagt vilka lagar om personsäkerhet som gäller på Åland.

• Händer det något under 2020?

Nej, det händer inget, det kommer inte ens finnas en utredning som är godkänd av Marknadsdomstolen.

• När står en ev tunnel klar?

Tidigast 2030.

• Vad kostar underhållet av en tunnel per år om Åland sköter detta själv under partnerkontraktet?

3 miljoner per år cirka. Blir cirka 90 miljoner under partnerkontraktet.

• Blir tunnelavgiften försvarbar för ett eventuellt partnerkontrakt med en betalningstid på 30 år med fullt underhåll av tunneln?

Nej, den kommer bli så hög att folk flyttar från skärgården, Föglö, Kökar med mera.

• Finns det något kostnadsförslag och tidsplan under första hälft av 2020 för bro till Vårdö?

Nej, det finns det inte.

• Sitter Thörnroos och regeringen kvar efter 2020 i regeringsställning?

Nej, det blir uppror när folket inser att de är lurade.

Stefan

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Barn i bild

Fler insändare