Publicerad 19 augusti 2019 kl. 22:03

Regeringen visar åter maktfullkomlighet

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålänningarna.

Den politiska blindheten är så total att inte ens den hisnande, nästan 20 miljoner högre prislappen (66 miljoner istället för 47 miljoner) för ny elhybridfärja ger skäl till eftertanke. Var de slutliga kostnaderna för hela kortruttprojektet på västra Föglö hamnar vet ingen. Allra minst regeringen med stödpartier som låter miljonerna rulla i ett projekt som saknar helhetsanalys och folklig förankring.

Regeringens beslut visar att väldigt mycket inte står rätt till bland dem som är satta att leda Åland. Detta är skadlig för vårt örike och ledsamt för tilltron till den politiska makten.

Den comebackande, moderata politikern Jörgen Strand ger en mycket initierad analys av regeringens beslut på sin Facebooksida. Strands omdöme efter att ha sammanfattat alla (om möjligt) tilläggskostnader är rätt och slätt: ”Dåligt beslut”.

Den åländska politiken gynnas av Jörgen Strands kreativa vitalitet och förmåga att våga tänka utanför den partipolitiska boxen.

Ålands framtid säger absolut nej till att lägga miljontals skattemedel på att skövla oersättliga naturvärden för att spara knappa tio minuter på färjepasset Svinö-Föglö. Vi har hittills förespråkat sprängning eller muddring av faret genom Ekholmssund för att möjliggöra maxfart för färjorna hela vägen. Redan där sparas säkert 2-3 minuter i restid.

Med miljösmart, anpassat tonnage kan skärgårdstrafiken optimeras att betjäna såväl boende som besökare. Samtidigt måste trafikkapaciteten vara i relation till socio-ekonomiska förutsättningar att verka och bo i vår fantastiska skärgård.

Ålands framtid vill därför initiera en bred undersökning om skärgårdstrafikens betydelse för att bevara och helst öka skärgårdskommunernas attraktionskraft för bosättning och/eller besöksmål. Hållbar politik måste bygga på förutsägbar effekt av enskild samhällsinvestering.

Än är inte det sista ordet sagt om detta fullständigt ogenomtänkta projekt som saknar motstycke i negativ förutsägbarhet gällande miljöpåverkan och nytta i förhållande till samhällskostnad.

Under hösten väntas Högsta förvaltningsdomstolen ge besked på ett flertal besvär som lämnats in av berörda fastighetsägare. Hoppas de får rätt.

Ålands framtid

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare