Publicerad 10 september 2019 kl. 22:06

Replik till Daniel Dahlén och Kerstin Österman

Chefredaktör Daniel Dahlén hukar sig bakom Kerstin Österman och svarar undvikande på frågan om tidningens officiella linje angående demokratiska spelregler för vem som bestämmer om antalet politiska partier, och vem som väljarna ska rösta på.

Det räcker inte som svar att hänvisa till ledarsidan och amatörmässigt gjorda valanalyser. Om jag som debattör framfört liknande åsikter i mina insändare, hade jag blivit refuserad av Ålandstidningen, men som anställd journalist eller frilansare i tidningen gäller tydligen andra regler.

Som tidningens chefredaktör är man alltid ytterst ansvarig för att tidningens image upprätthålls.

Vad gäller Kerstin Östermans svar på min insändare har jag noterat att hon noggrant har läst den lilla broschyren ”De fem härskarteknikerna”. Den togs fram en gång för länge sedan för att hjälpa kvinnor att förstå hur kvinnoförtrycket upprätthålls (nu används den tydligen av feministerna i samma syfte). Bland annat genom att förlöjliga och få utsatta personer att framstå som omogna och naiva.

Kvinnor som vågade säga ifrån trycks ner genom att man till exempel i nedlåtande ton frågade om de hade mens, eller varför de var så stingsliga och ifrågasättande.

Samma nedlåtande ton använder Kerstin Österman mot mig, genom att försöka få mig att framstå som en överkänslig ragata, och inte som en jämbördig debattör. Sådant brukar slå tillbaka, man ska vara försiktig när man använder sig av ”De fem härskarteknikerna”.

Till sist vill jag påpeka att valgallupar och valanalyser i all ära, men det är trots allt väljarna som avgör valet, och på valdagens kväll får vi veta vad väljarna vill, och det är trots allt inte ”förståsigpåarna” som vet bäst alla gånger.

Runa Lisa Jansson (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Kerstin Österman svarar:

Ta av dig offerkoftan, Runa Lisa, jag känner inte alls igen dig i den. Jag har på inget sätt använt någon härskarteknik mot dig, det är snarare du som nu gör det mot ”amatörmässiga” mig.

Debatten är härmed för min del avslutad.

Härmed sätter även debattredaktören streck i den här debatten.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare