Publicerad 10 september 2019 kl. 22:06

Replik till Daniel Dahlén och Kerstin Österman

Chefredaktör Daniel Dahlén hukar sig bakom Kerstin Österman och svarar undvikande på frågan om tidningens officiella linje angående demokratiska spelregler för vem som bestämmer om antalet politiska partier, och vem som väljarna ska rösta på.

Det räcker inte som svar att hänvisa till ledarsidan och amatörmässigt gjorda valanalyser. Om jag som debattör framfört liknande åsikter i mina insändare, hade jag blivit refuserad av Ålandstidningen, men som anställd journalist eller frilansare i tidningen gäller tydligen andra regler.

Som tidningens chefredaktör är man alltid ytterst ansvarig för att tidningens image upprätthålls.

Vad gäller Kerstin Östermans svar på min insändare har jag noterat att hon noggrant har läst den lilla broschyren ”De fem härskarteknikerna”. Den togs fram en gång för länge sedan för att hjälpa kvinnor att förstå hur kvinnoförtrycket upprätthålls (nu används den tydligen av feministerna i samma syfte). Bland annat genom att förlöjliga och få utsatta personer att framstå som omogna och naiva.

Kvinnor som vågade säga ifrån trycks ner genom att man till exempel i nedlåtande ton frågade om de hade mens, eller varför de var så stingsliga och ifrågasättande.

Samma nedlåtande ton använder Kerstin Österman mot mig, genom att försöka få mig att framstå som en överkänslig ragata, och inte som en jämbördig debattör. Sådant brukar slå tillbaka, man ska vara försiktig när man använder sig av ”De fem härskarteknikerna”.

Till sist vill jag påpeka att valgallupar och valanalyser i all ära, men det är trots allt väljarna som avgör valet, och på valdagens kväll får vi veta vad väljarna vill, och det är trots allt inte ”förståsigpåarna” som vet bäst alla gånger.

Runa Lisa Jansson (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Kerstin Österman svarar:

Ta av dig offerkoftan, Runa Lisa, jag känner inte alls igen dig i den. Jag har på inget sätt använt någon härskarteknik mot dig, det är snarare du som nu gör det mot ”amatörmässiga” mig.

Debatten är härmed för min del avslutad.

Härmed sätter även debattredaktören streck i den här debatten.

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Barn i bild

Fler insändare