Publicerad 18 augusti 2019 kl. 22:03

Replik till Ove Andersson angående skattegränsproblematiken

I en replik skrev Ålands Framtid: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Jag svarade i min replik bland annat med ”Från Åländsk demokrati har vi inte något mål att överta beskattningen av ett flertal orsaker. I vårt lilla parlament kommer vi aldrig att kunna få den kompetens.”

I en replik skriver då Ove Andersson att jag undergräver min egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse.

Jag varken undergräver eller recenserar min kompetens utan ser krasst på läget. Vi är 30 personer i lagtinget. För närvarande finns en ekonom på regeringssidan och en på oppositionssidan, om jag är rätt underrättad. Om vi ska hantera en egen beskattning borde det nog finnas en bunt på båda sidor. Men det lilla parlamentet ska representera hela Åland. Så många områden som möjligt och inte bara ekonomiskrået. Det är det som är begränsningen.

Ove Andersson ser fram emot det höjda lagtingsarvodet och hoppas att det ska locka ålänningar med specialkunskap. Men vad OA glömmer är att ministerlönerna inte kommer att höjas.

Vi har under denna period sett framställningar där man insinuerat att kortrutten skulle ge ett nettonuvärde om 250 miljoner euro. I själva verket var det nuvärdet. Nettonuvärdet var ungefär en tiondel av detta. I kalkylen fanns väl den där färjan som skulle spara in sju minuter. Vad jag kunde se blev det 40 procent dyrare än beräknat, men ministrarna blinkar inte ens när de lägger fram de nya uppgifterna.

Så nej, vi skall inte ta över skattebehörigheten. Det med de ekonomiska ärenden vi har.

Guldet har nu blivit till gråsten eller kanske snarare en kvarnsten om halsen på ministern. Tur att det är val snart, så att väljarna kan säga sitt igen. Det skadar inte med lite höjd kompetens i lagtinget i alla fall.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare