Publicerad 12 juli 2020 kl. 22:00

RIKSDAGSBREV: Åländsk sjöfart måste stödas genom krisen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart. Samtidigt som det hamstrades toalettpapper i butikerna fick jag samtal om fartyg som skulle läggas upp och personal som skulle permitteras. Då vågorna går höga och sikten är obefintlig är det extra viktigt att hålla sig fokuserad och att vidta åtgärder för att man ska klara sig ut på andra sidan. Vi ska hoppas att det värsta nu är över.

Från politiskt håll har vi försökt hitta lösningar för att hjälpa sjöfarten igenom den här exceptionella krisen. Försörjningsberedskapscentralen använde 45 miljoner euro för att upphandla trafik under tre månader för att säkerställa flödet av varor till och från Finland på färjornas bildäck. Stödet säkerställde trafiken på vissa linjer och bidrog därtill att stöda rederierna tills att marknaden börjat normaliseras igen. Jag är glad att vi där, vid sidan av de första sju fartygen som upphandlades, också lyckades få med ytterligare två åländska fartyg och däribland också säkerställde direkttrafik för gods mellan Åland och Sverige, som staten finansierade.

De som undrat hur trafiken till och från Åland skulle se ut utan tax-free kan se på mars månad och också se vilka kostnaderna i så fall skulle bli. Det är ett läge vi inte vill tillbaka till.

I den andra tilläggsbudgeten budgeterade riksdagen 600 miljoner euro i statliga lånegarantier till sjöfarten. Det här är inga direkta stödpengar, utan statsborgen (att staten tar risken för vissa nya lån) åt rederier. Rederi Ab Eckerö blev i veckan det första rederiet att ta del av programmet. Processen har tagit alldeles för lång tid och varit mycket mer besvärlig än jag och många i riksdagen hade hoppats på. En hel del EU-regler visade sig dock vara mer komplicerade än man först trott. Vi har fått trycka på politiskt i dessa frågor varje vecka, ibland flera gånger per vecka, i tre månader för att detaljerna skulle bli klara så fort som möjligt. Garantierna behövs nu, inte först nästa år. Jag är mycket glad att processen kommit i hamn för Eckerös del och hoppas kommande processer blir enklare och snabbare.

Riksdagen har också godkänt ett nytt stödprogram för att upprätthålla trafik som är nödvändig för försörjningsberedskapen. Där finns 25 miljoner euro som en förlängning av försörjningsberedskapscentralens tidigare stöd. Förordningen för det här programmet blev klart i veckan och diskussionerna med rederierna ska inledas de närmaste dagarna.

Ändringar kommer också göras i det befintliga sjöfartsstödet som innebär lite mer stöd för fartyg som varit upplagda, något som är av betydelse för fraktrederier som också haft det mycket kämpigt. Det är i detta hänseende väldigt glädjande att Godby Shipping nu fått en klar majoritet av fartygen i trafik igen. Godby är liksom Eckerö och Viking ytterst viktiga för Ålands sjöfartskluster. Förlusten av Birka är oerhört ledsam.

Jag har under våren arbetat mycket aktivt med sjöfartsfrågorna som är av enorm betydelse för Åland, för våra kommunikationer, för arbetsplatser och för hela det åländska samhället då rederierna och deras underleverantörer (alltifrån skeppshandel till försäkringar) är så betydande för Ålands ekonomi. Det arbetet fortsätter. Ingenting går framåt av sig självt. Aktivt arbete och intressebevakning för Åland och åländsk sjöfart behövs hela tiden.

Mats Löfström

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Barn i bild

Fler insändare