Publicerad 18 september 2020 kl. 22:00

RIKSDAGSBREV: En glädjens dag då gränsen till Sverige normaliseras

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu. Kunskapen som fanns om coronaviruset, hur det spreds och hur farligt det var fanns inte på samma sätt som i dag. Även om mycket med viruset fortfarande är okänt har vi en bättre bild idag än i våras då situationen eskalerade snabbt och osäkerheten var enorm.

Testningskapaciteten var då dåligt uppbyggd både i Europa och globalt. Det var brist på skyddsutrustning. Ingen visste hur spritt viruset var eller hur stor samhällssmitta som fanns i Finland. Det här motiverade de stränga åtgärderna som Finland och många andra länder tog. Det gjorde att man fick bukt med spridningen och fick läget under kontroll.

Nu är läget ett annat, även om kusten inte alls är klar. Coronaviruset finns fortsatt där ute. Men sedan i våras har rutiner förbättrats i Finland och i hela Europa. Testningskapaciteten har byggts upp och kunskapen har växt om både dess spridning och hur man ger vård. I Finland förnyades också lagstiftningen under våren för att lättare kunna vidta lokala åtgärder än att använda beredskapslagen.

Virusläget har varit lugnt i Finland under sommaren och i Sverige har läget också kraftigt förbättrats sedan i våras då Sverige hade en mycket kraftigare smittspridning än övriga Norden. Det här är inte längre fallet. I somras förbättrades läget i Sverige avsevärt och även om varken Finland, Sverige eller övriga Norden sagt något officiellt om sina strategier så ser det ut, i alla fall för mig, som om de liknar varandra allt mer. De facto har Sverige för tillfället vissa begränsningar som är tuffare än i Finland.

Det här gör att det nu är på tiden att gränserna normaliseras. Institutet för hälsa och välfärd, THL, konstaterade tidigare i veckan att största delen av nuvarande fallen i Finland inte kommer från utlandet, utan från andra delar i Finland. Ett virus känner inga landsgränser och det är därför viktigt att vidta försiktighetsåtgärder samt att följa myndigheters rekommendationer överallt då man rör sig, inte bara då man passerar en nationsgräns. Det är mycket avgörande att fortsätta tänka på hygienen, hålla avstånden, stanna hemma då man är sjuk, testa sig om man har symptom och att ta ansvar.

Jag är otroligt glad att gränsen till Sverige blir normal i dag igen. Det har varit en jobbig och märklig tid. En situation många, inklusive mig själv, aldrig hade kunnat föreställa sig. Nu blir det mer normalt igen. Även om jag önskat att beslutet trätt i kraft tidigare är jag glad att man inte väntar tills den 1 oktober, som först var förslaget regeringen tog ställning till. Jag är också glad att gränsvärdet sattes på 25 fall (enligt EU-kommissionens föreslag) och inte 16 som var ett annat förslag då regeringen förhandlade förra veckan. THL har sagt att det inte är någon betydande skillnad med 16 och 25. Här har vi också jobbat väldigt hårt för att få det så bra som möjligt för Åland.

Det är ingen hemlighet att diskussionerna om gränserna varit mycket svåra för regeringen. Därför var det också viktigt att regeringen nu kom vidare med saken och tog ett bra och långsiktigt beslut. Lika viktigt är det att alla fortsätter ta lika stort personligt ansvar som hittills för att fortsättningsvis hindra smittspridningen. Då kommer vi klara det.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Barn i bild

Fler insändare