Publicerad 23 maj 2019 kl. 22:06

Rösta på Gunell för språket

Kommentarer (3 st)

Det finns väl ingen vettig

Det finns väl ingen vettig person som är lite insatt som tror att Gunell kommer in i EU parlamentet,och skulle hon komma in så kan hon knappast göra någonting för svenskan i Finland.Det jobbet måste göras på hemmaplan.En röst på Anton blir indirekt en röst på Torvalds eftersom dom är på samma lista,och kommer han in så får vi in Anton som medarbetare!

Leifin varför skall folk då

Leifin varför skall folk då rösta på Anton, utan direkt på Nils Torvalds om Anton bara utses i valet som springpojke åt Torvalds. det är nu säkert kommer Gunell in, så kommer hon att göra mera för svenskan än Torvalds har gjort nu i EU. men som du med flera vill inte ha en egen åländsk parlamentariker och hjälparbetare. för Antons röster på Åland räcker ju inte till, övriga Finland vet inte vem Anton är. ÄVEN många SFP.are har ställt sig den frågan. t.ex, inte ett ända reklam blad finns för hans del i SvenskFinland.

Det spelar ingen roll om man

Det spelar ingen roll om man röstar på Anton eller Torvalds direkt för den som får mest mest röster på listan får som jämförelsetal alla röster på listan.Men vad som är klart att Gunell inte kommer in,och hon kommer att ta röster från Anton så det kan sluta med att vi inte har någon representant för Åland i E.U.

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant.

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras.

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan.

Klimatet i sociala medier just nu är skrämmande. Att sprida rykten, dra egna slutsatser och döma någon på förhand är inte okej.

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

I dessa valtider svämmar tidningarna över av en massa vallöften och önskemål som troligen aldrig kan förverkligas.

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller.

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier.

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Barn i bild

Fler insändare