Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Rösta på S för företagarnas skull

Läser en tidningsnotis där Moderaternas fullmäktigeledamot Petri Carlsson förärar Socialdemokraterna att han i sista stund nu funnit lite motivation och väljer att ställa sig till förfogande ytterligare en period i stadspolitiken. Frågan som motiverade Petri var Mariehamns centrumutveckling.

Som lite bakgrundsfakta så har Socialdemokraterna och Moderaterna i Mariehamn allt som oftast hittat konsensus i frågor som berör att ta fram stadsplaner och styrdokument hur vi vill att staden ska utvecklas. Vad som sist och slutligen skiljer Socialdemokraternas och Moderaternas sätt att genomföra den överenskomna politiken är att Moderaterna har med få undantag haft som regel att gå emot och bryta planer och överenskommelser de själva varit med och utarbetat då det inkommit önskemål från större fastighetsägare att frångå fastslagna planer.

Uppfattningen bland många mindre fastighetsägare är att Moderaterna då helt bortser från att beakta grannar och kringliggande verksamheter. Filosofin uppfattas alltså utgående från ”störst kör först”.

Socialdemokraterna försöker däremot alltid att beakta småföretagare, egnahemshus- och mindre fastighetsägare i området. Vad Socialdemokraterna särskilt slår vakt om är småföretagarnas fortsatta möjlighet att verka och erbjuda sitt sortiment anpassat för den åländska kundkretsen.

Viktigt för denna grupp av handlare som i Mariehamn till stor del består av kvinnor är att de kan erbjuda service åt sina kunder i anpassade lokaler till skäliga hyror.

Personligen menar jag att Petris och Moderaternas allmänna politik där de frångår stadsplaner öppnar upp för större kedjor att etablera sig som på sikt kommer slå ut handlarna som erbjuder ett sortiment anpassat för den åländska konsumenten.

Så om jag vore en småföretagare i Mariehamn med en rörelse inom handel, restaurang eller kafé så skulle jag rösta på Socialdemokraterna eftersom vi håller linjen som ger er långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

Martin Nilsson (S)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare