Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Rösta på S för företagarnas skull

Läser en tidningsnotis där Moderaternas fullmäktigeledamot Petri Carlsson förärar Socialdemokraterna att han i sista stund nu funnit lite motivation och väljer att ställa sig till förfogande ytterligare en period i stadspolitiken. Frågan som motiverade Petri var Mariehamns centrumutveckling.

Som lite bakgrundsfakta så har Socialdemokraterna och Moderaterna i Mariehamn allt som oftast hittat konsensus i frågor som berör att ta fram stadsplaner och styrdokument hur vi vill att staden ska utvecklas. Vad som sist och slutligen skiljer Socialdemokraternas och Moderaternas sätt att genomföra den överenskomna politiken är att Moderaterna har med få undantag haft som regel att gå emot och bryta planer och överenskommelser de själva varit med och utarbetat då det inkommit önskemål från större fastighetsägare att frångå fastslagna planer.

Uppfattningen bland många mindre fastighetsägare är att Moderaterna då helt bortser från att beakta grannar och kringliggande verksamheter. Filosofin uppfattas alltså utgående från ”störst kör först”.

Socialdemokraterna försöker däremot alltid att beakta småföretagare, egnahemshus- och mindre fastighetsägare i området. Vad Socialdemokraterna särskilt slår vakt om är småföretagarnas fortsatta möjlighet att verka och erbjuda sitt sortiment anpassat för den åländska kundkretsen.

Viktigt för denna grupp av handlare som i Mariehamn till stor del består av kvinnor är att de kan erbjuda service åt sina kunder i anpassade lokaler till skäliga hyror.

Personligen menar jag att Petris och Moderaternas allmänna politik där de frångår stadsplaner öppnar upp för större kedjor att etablera sig som på sikt kommer slå ut handlarna som erbjuder ett sortiment anpassat för den åländska konsumenten.

Så om jag vore en småföretagare i Mariehamn med en rörelse inom handel, restaurang eller kafé så skulle jag rösta på Socialdemokraterna eftersom vi håller linjen som ger er långsiktiga verksamhetsförutsättningar.

Martin Nilsson (S)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare