Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Så här löser Marstad dispyter mellan hyresgäster

Mariehamns stads styrning av Marstad regleras via stadens ägardirektiv till bolaget. Marstad följer en rutin för hantering av problematiska hyresgäster och dispyter hyresgäster emellan.

I första hand uppmanas hyresgästerna till dialog samt kontakt med kontoret för att lösa eventuella problem. Vid störningar som sker utanför kontorstid uppmanas hyresgästerna att kontakta bolagets störningsjour.

Marstad värnar om ett tryggt och säkert boende. Under år 2018 antog bolaget programmet för Huskurage enligt den svenska modellen med syfte att skapa en tryggare boendemiljö.

Hyreslagen för landskapet Åland reglerar hyresförhållandet och varje år förverkas ett antal hyresrätter hos Marstad på grund av obetalda hyror och störningar genom dom i Ålands tingsrätt.

Jan Blomqvist

vd, Fastighets Ab Marstad

Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan.

Johan Dahlman skriver i sin krönika i Ålandstidningen 15.11.2019 om Ålands Skogsindustrier Ab (ÅSI), virkespriserna på Åland och arbetet efter stormen Alfrida.

Ungdomarnas välbefinnande diskuteras mycket just nu, och med all rätt.

För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan i dag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år.

I olika insändare förtalar och misstänkliggör Anders Gustafsson (AG) och Ralf Carlsson (RC) Strålskyddsstiftelsen på helt osakliga grunder.

Denna vecka uppmärksammas restorativ rättvisa (eng. Restorative justice, på svenska också reparativ rättvisa) runtom i hela Europa, under hashtaggen #RJWEEK.

Upprepade hänvisningar till en förutsedd ekonomiskt nedgång börjar numera dyka upp i massmedierna.

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Barn i bild

Fler insändare