Publicerad 17 september 2020 kl. 22:00

Så här vill vi ha det!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Det brutna indexet gör att pensionärerna betalar ca 10% mera skatt än den övriga befolkningen. 19,5% av 75 år fyllda, jämfört med 7,3% av den återstående befolkningen, lever under den av EU fastställda fattigdomsgränsen på ca 1.230 euro per månad.

Vid diskussioner med stadsarkitekten och VD för Marstad har tidigare framkommit, att konkreta planer finns för ett ökat bostadsbyggande vid s.k. Rönnbergs torg. Rönnbergs torg ligger jämförelsevis centralt och där kunde med fördel planeras framkomliga utemiljöer och ett anpassat boende för äldre och handikappade. Boendet kan projekteras så, att det i samma hus, eller område, planeras för ett blandat boende, anpassat för såväl äldre och handikappade som för barnfamiljer.

När det gäller boendet finns för stadens invånare en hel del att önska. Tidigare stadsplanering krävde på sin tid ingen hiss i upp till tre våningars bostadsbyggnader. Detta innebär att en stor del av husen i centrum saknar hissar. Äldre och handikappade, som bor i dessa hus har svårt att – eller kan inte alls – ta sig ut ur sin bostad. Sådana boendeförhållanden ökar avsevärt kraven på stadens åldringsvård. Pensionärernas ensamhet och isolering ökar, något som blivit en ny folksjukdom och har märkts särskilt under Corona-tider. Pensionärer bor som känt helst i stadens centrum med närhet till mataffärer, apotek, hälsovård och annan service.

Landskapsregeringen ger möjlighet till bidrag för installation av hissar i befintliga bostadshus. Stöd för installation av hiss kan beviljas för högst 30% av kostnaderna eller högst 15.000 per bostad. Det har dessvärre visat sig att våningshusägarna inte är intresserade av att bygga hissar i centrum. Kostnaderna anses fortfarande alltför höga, varför staden med fördel kunde reservera ett motsvarande bidrag i nästa års budget för att befrämja hissbyggandet och på så sätt minska ensamheten bland äldre och handikappade och inte minst trycket på institutionsvården i framtiden.

Framkomligheten på gator och trottoarer borde vara en betydelsefull och hedervärd fråga för stadens beslutsfattare. Frågan diskuterades vid Äldrerådets senaste möte och man beklagade, att så mycket arbete satts på olika slags stenar, guppar och plattor att vissa delar av stadens trottoarer och gator betraktas nästan som ofarbara. Ålandsvägens guppar gör därtill, att handikappade med ryggbesvär upplever smärta vid varje gupp. Privatbilister och taxibilar undviker Ålandsvägen och tar istället Neptunigatan, Östra utfarten eller Idrottsgatan. Trottoarplattorna blir efter några vintrar ojämna och trottoarkanten är i de flesta gathörn så höga, att de i praktiken är ytterst svårframkomliga för rollatorer, rullstolar. Invalidmopeder, ja även för barnvagnar och cyklar. Ordförande lovade gratis låna ut sin invalidmoped till intresserade politiker och tjänsteman.

Äldrerådet är en viktig påtryckningsgrupp och vill med sin sakkunskap förbättra välbefinnandet för över en femtedel av befolkningen. Vi vill göra det möjligt för äldre och handikappade att utnyttja befintlig service, att träffa likasinnade och må bättre. En win-win situation för alla i vårt kära samhälle. Allt detta angår även beslutsfattare som – om de har tur – själva lever så länge, att de får utnyttja den service som idag planeras och utvecklas inom omsorgen.

Äldrerådet i Mariehamn

Leif Jansson, ordförande

Ulla Andersson vice ordförande

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare