Publicerad 24 september 2020 kl. 22:00

Sänka avgifter för företagen?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder. Alla företag är skyldiga att i enlighet med 4 § miljöskyddslagen alltid tillämpa bästa tillgängligateknik, BAT, i sin verksamhet. Hur BAT ska bedömas klargörs i 4a §. Detta avser bl a energieffektivitet, minskning av avfallsmängder och farlighet, möjlighet att återanvända eller återvinna avfall och ämnen, utsläppens art, mängd och verkningar, mm.

Är det då rätt att det offentliga (skattebetalarna) ska bekosta företagens lagenliga ansvar? Investeringar i energieffektivisering mm ska ju betala sig själv. Om samhället betalar så blir det dubbel vinst för företaget. Jo, jag är medveten om att arbetsplatser och skatteintäkter är viktiga men, tänker man rätt?

Vore det inte bättre att rikta insatserna mot källan, dvs kommunerna, så att vattenproduktion och avloppsrening kan effektiviseras och förbättras så att ALLA gynnas? Kommunernas investeringsskuld är stor och underhållet släpar ofta efter, för att inte tala om utveckling. Tidigare fick kommunerna investeringsbidrag för infrastruktursatsningar, som t ex avloppsverksamhet. Kanske vore det läge att fundera på något sådant igen?

Det blir ju även en satsning för miljön, som vi alla lever i.

Mikael Stjärnfelt (Lib)

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

De som går ut en finländsk grundskola år 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet, enligt riksregeringens förslag. Detta kostar 22 miljoner euro första året.

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Ordet skrinna böjs på följande sätt: skrinna, skrann, skrunnit. Till exempel: Jag lärde mig skrinna som barn med skridskor man fäste under skidskorna. Sedan skrann jag mycket på Väinämöinens isbelagda grusplan medan jag bodde i Helsingfors.

Mariehamns gymnastikförening är trångbodda. MSG söker energiskt efter en lokal så att de kan ta emot den långa kön med barn som man i dagsläget tvingas avvisa från Bollhalla på grund av kapacitetsbrist.

När ms Kapella sänkte ms Viking 2 i Mariehamn var jag nybakad skeppsbyggnadsingenjör vid Redarnas öms. försäkringsbolag med ansvar för skadetekniska avdelningen. Haveriet hamnade på mitt bord.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Barn i bild

Fler insändare