Publicerad 15 september 2019 kl. 22:06

Sannfinländsk alternativ fakta om Åland

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras. Ett ändringsförslag av Sannfinländarnas riksdagsgrupp var dock extra pulshöjande.

Sannfinländarna föreslog att riksdagen skulle godkänna ett uttalande där man ville beordra regeringen ”att vidta åtgärder för att sänka avräkningsgrunden till Åland”. Det här förslaget röstades naturligtvis ner med klara siffror och Sannfinländarna blev helt ensamma. Men, förslaget visade ändå att Ålandsfrågorna också den här riksdagsperioden kommer politiseras av partiet, något som är väldigt ledsamt.

De flesta vet att Sannfinländarnas argument är struntprat, men långtifrån alla. Partiets ovilja att ta emot fakta och att använda Åland till populism odlar således myter om Åland till nya generationer finländare, vilket är både osmakligt och fullständigt oförsvarbart.

I förra årets egentliga budgetbehandling föreslog Sannfinländarna att avräkningen till Åland skulle skäras ner med 100 miljoner, alltså nästan 40 procent. Flera sannfinländska politiker sa privat till mig att de inte själva står bakom förslaget, men att vissa vill göra dem för att appellera till vissa väljargrupper.

Det är så klart trevligt att veta att flera sannfinländska riksdagskollegor inte står bakom de förslag som officiellt görs i partiets namn, men tyvärr är det ändå en klen tröst. För varje gång ett sådant förslag görs, även om det inte alls är förankrat i fakta, är det ändå någon människa i landet som tror på det. Just av den anledningen är det så viktigt också generellt att politiker håller sig till fakta.

Nu befinner vi oss dock i en tid där ändamålen tyvärr allt mer har börjat helgat medlen. Man vet att det man säger inte stämmer, men ifall myten är bättre än sanningen som politiskt budskap, spelar det ingen roll så länge det gynnar ens egna mål. En deprimerande utveckling.

Sannfinländarnas förslag om Åland är inte bara populistiska utan blir i praktiken också påhopp. Politiska påhopp på Åland har funnits också före Sannfinländarnas tid, men det är oacceptabelt att en viss region ska behöva utstå påhopp i debatten.

Då den här typens utspel kommer hjälper det inte att tycka att det är orättvist, även om det är det. I stället behöver man, varje gång, ryta ifrån, rätta och markera att det är fel. Samtidigt behöver man fortsätta det långsiktiga arbetet med att sprida information och kunskap. Ett arbete som aldrig tar slut.

Det är inte lätt att få någon som inte vill förstå att lyssna. Men den enda vägen framåt är ändå att oförtrutet fortsätta arbetet med att presentera fakta för att försöka vinna mot faktaresistens och myter.

Det kan verka märkligt men jag har faktiskt flera sannfinländska riksdagskollegor som jag jobbar rätt nära med i vissa frågor. Så länge man har respekt för grundläggande principer samt vill Finlands och Ålands bästa är min dörr öppen för samarbete oavsett parti.

Genom det arbetet hoppas jag också att någon av dem någon gång kommer ryta ifrån inne i sitt parti och ifrågasätta den alternativa faktan om Åland. Att jag har fått flera sannfinländska kollegor att börja använda svenska med mig, och fått dem vilja besöka Åland, tar jag som ett uppmuntrande tecken att arbetet ändå bär frukt.

Mats Löfström

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare