Publicerad 15 september 2019 kl. 22:06

Sannfinländsk alternativ fakta om Åland

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras. Ett ändringsförslag av Sannfinländarnas riksdagsgrupp var dock extra pulshöjande.

Sannfinländarna föreslog att riksdagen skulle godkänna ett uttalande där man ville beordra regeringen ”att vidta åtgärder för att sänka avräkningsgrunden till Åland”. Det här förslaget röstades naturligtvis ner med klara siffror och Sannfinländarna blev helt ensamma. Men, förslaget visade ändå att Ålandsfrågorna också den här riksdagsperioden kommer politiseras av partiet, något som är väldigt ledsamt.

De flesta vet att Sannfinländarnas argument är struntprat, men långtifrån alla. Partiets ovilja att ta emot fakta och att använda Åland till populism odlar således myter om Åland till nya generationer finländare, vilket är både osmakligt och fullständigt oförsvarbart.

I förra årets egentliga budgetbehandling föreslog Sannfinländarna att avräkningen till Åland skulle skäras ner med 100 miljoner, alltså nästan 40 procent. Flera sannfinländska politiker sa privat till mig att de inte själva står bakom förslaget, men att vissa vill göra dem för att appellera till vissa väljargrupper.

Det är så klart trevligt att veta att flera sannfinländska riksdagskollegor inte står bakom de förslag som officiellt görs i partiets namn, men tyvärr är det ändå en klen tröst. För varje gång ett sådant förslag görs, även om det inte alls är förankrat i fakta, är det ändå någon människa i landet som tror på det. Just av den anledningen är det så viktigt också generellt att politiker håller sig till fakta.

Nu befinner vi oss dock i en tid där ändamålen tyvärr allt mer har börjat helgat medlen. Man vet att det man säger inte stämmer, men ifall myten är bättre än sanningen som politiskt budskap, spelar det ingen roll så länge det gynnar ens egna mål. En deprimerande utveckling.

Sannfinländarnas förslag om Åland är inte bara populistiska utan blir i praktiken också påhopp. Politiska påhopp på Åland har funnits också före Sannfinländarnas tid, men det är oacceptabelt att en viss region ska behöva utstå påhopp i debatten.

Då den här typens utspel kommer hjälper det inte att tycka att det är orättvist, även om det är det. I stället behöver man, varje gång, ryta ifrån, rätta och markera att det är fel. Samtidigt behöver man fortsätta det långsiktiga arbetet med att sprida information och kunskap. Ett arbete som aldrig tar slut.

Det är inte lätt att få någon som inte vill förstå att lyssna. Men den enda vägen framåt är ändå att oförtrutet fortsätta arbetet med att presentera fakta för att försöka vinna mot faktaresistens och myter.

Det kan verka märkligt men jag har faktiskt flera sannfinländska riksdagskollegor som jag jobbar rätt nära med i vissa frågor. Så länge man har respekt för grundläggande principer samt vill Finlands och Ålands bästa är min dörr öppen för samarbete oavsett parti.

Genom det arbetet hoppas jag också att någon av dem någon gång kommer ryta ifrån inne i sitt parti och ifrågasätta den alternativa faktan om Åland. Att jag har fått flera sannfinländska kollegor att börja använda svenska med mig, och fått dem vilja besöka Åland, tar jag som ett uppmuntrande tecken att arbetet ändå bär frukt.

Mats Löfström

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare