Publicerad 16 oktober 2019 kl. 21:57

Se! En öppning för förändring

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

Landskapsregeringens dolda agenda?, Mariehamns delgeneralplanförslag och barriärerna, Mariehamns delgeneralplanförslag och klimatkrisen, Mariehamns delgeneralplan och framtidsglimtar, Ministerstyre och slöseri, Budgetera tillräckligt för kollektivtrafiken, Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel, Pensionstillägg för de fattigaste pensionärerna, Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor, Obundna vill införa höjning av barnbidraget, FN-klimatpanelen IPCC:s tredje rapport, Klimatkrisen och Östersjön, Klimatkonsekvenser av regeringens egen politik!, Ny strategi i förhållande till Helsingfors, Höjning av barnbidrag och garantipension samt Finansieringsgapet kväver kommunerna.

Jag visar intresse för att vinna och förvalta ditt förtroende. Är fullständigt orädd och har som motto ”Våga veta!” (sapere aude). Vågar tänka och uttrycka mig helt fritt. Det är allmänt känt att jag har integritet och tar avstånd från oegentligheter.

Min uppfattning är att lagtingsarbetet har hämmats sedan den så kallade parlamentarismen och ministerstyret infördes. Lagtinget har fullständigt tappat greppet om sin roll som lagstiftare och har inte haft förmåga att följa omvärldsutvecklingen.

Under flera mandatperioder har lagtinget betett sig som om makt skulle vara rätt, det vill säga kväst alla goda förslag och kört över minoriteter.

För att överhuvudtaget komma vidare med självstyrelselagsrevisionen måste lagtinget kovända: Från grunden måste skapas relationer till Helsingfors.

Att lagtingsledamöter överröstar varandra i sin förträfflighet och hur rättmätiga krav de har är helt utan verkan. För Helsingfors är det fråga om att få en saklig, objektiv, trovärdig och förtroendeingivande information och dialog.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Barn i bild

Fler insändare