Publicerad 16 oktober 2019 kl. 21:57

Se! En öppning för förändring

Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

Landskapsregeringens dolda agenda?, Mariehamns delgeneralplanförslag och barriärerna, Mariehamns delgeneralplanförslag och klimatkrisen, Mariehamns delgeneralplan och framtidsglimtar, Ministerstyre och slöseri, Budgetera tillräckligt för kollektivtrafiken, Energilösningar, färjtrafik och Danmarks exempel, Pensionstillägg för de fattigaste pensionärerna, Ålands radios valkompass ställer otydliga frågor, Obundna vill införa höjning av barnbidraget, FN-klimatpanelen IPCC:s tredje rapport, Klimatkrisen och Östersjön, Klimatkonsekvenser av regeringens egen politik!, Ny strategi i förhållande till Helsingfors, Höjning av barnbidrag och garantipension samt Finansieringsgapet kväver kommunerna.

Jag visar intresse för att vinna och förvalta ditt förtroende. Är fullständigt orädd och har som motto ”Våga veta!” (sapere aude). Vågar tänka och uttrycka mig helt fritt. Det är allmänt känt att jag har integritet och tar avstånd från oegentligheter.

Min uppfattning är att lagtingsarbetet har hämmats sedan den så kallade parlamentarismen och ministerstyret infördes. Lagtinget har fullständigt tappat greppet om sin roll som lagstiftare och har inte haft förmåga att följa omvärldsutvecklingen.

Under flera mandatperioder har lagtinget betett sig som om makt skulle vara rätt, det vill säga kväst alla goda förslag och kört över minoriteter.

För att överhuvudtaget komma vidare med självstyrelselagsrevisionen måste lagtinget kovända: Från grunden måste skapas relationer till Helsingfors.

Att lagtingsledamöter överröstar varandra i sin förträfflighet och hur rättmätiga krav de har är helt utan verkan. För Helsingfors är det fråga om att få en saklig, objektiv, trovärdig och förtroendeingivande information och dialog.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare