Publicerad 8 juli 2019 kl. 22:00

Se över juristlönerna inom landskapet

I söndagens Ålandstidningen efterfrågade Jonas Bladh mera resurser till lagberedningen. Ett mycket välkommet upprop! Vid en jämförelse med Finland kan man notera att de som jobbar med lagberedning på de finska ministerierna vanligen tillhör de mest renommerade juristerna i landet – många har till exempel bakgrund som föredragande vid landets högsta domstolar. Många har även jobbat som domare, alltså de som i sista hand uttolkar lagen.

En påfallande stor andel har även doktorerat i juridik och har alltså 5–9 år av universitetsstudier i juridik i bagaget. Det rör sig således om ytterst kompetenta individer som förbereder lagarna i Finland. Varför har då Åland och landskapsregeringen svårt att attrahera dylika förmågor eller jurister överlag för den delen?

En förklaring kan ligga i lönen. En ny lagberedare på Åland tillhör enligt en rapport av landskapsrevisionen löneklass A24, vilket betingar en grundlön på 3.110 euro utan tillägg. I Finland är ingångslönen för ett yngre lagstiftningsråd, vilket är titeln för de juniora lagberedarna i Finland, minst 4.300 euro utan tillägg. Juristförbundets rekommendation för minimilöner för nyutexaminerade jurister är idag 4.200 euro.

En nyutexaminerad jurist som efter den ettåriga notarieutbildningen vid tingsrätten väljer att fortsätta på domarbanan som föredragande vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol har en ingångslön på 3.900 euro utan tillägg.

Genom jämförelsen ser man tydligt att lönerna släpar efter på Åland. Det är synd, för med ett sådant löneläge är det svårt att attrahera talanger från Finland. Än svårare blir det att attrahera de mer erfarna och meriterade juristerna. Slutresultatet blir troligen att Finland får mer högkvalitativa lagar medan Åland får nöja sig med mindre.

Nyinflyttad jurist

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare