Publicerad 8 juli 2019 kl. 22:00

Se över juristlönerna inom landskapet

Kommentarer (2 st)

Bästa "Nyinflyttad jurist".

Bästa "Nyinflyttad jurist". Slutresultatet du nämner har vi ju fått se i mångt och mycket redan nu. Ett alldeles lysande exempel på Åländsk "kvalitet" på lagar är den nya lotterilagen som kom till då LR skulle försöka visa att Vi har ju minsann behörighet att hitta på nåt eget och då måste ju Vi visa att Vi "kan". Slutresultatet vet vi ju mycket väl. Veikkaus var tvungen att sluta sälja sina spel, ombuden blev av med inkomster och måste minska på personalen eller t o m "sätta lapp på luckan". Sedan dess har vi dessutom fått se att kvaliteten på att reda upp situationen inte är så mycket att komma med för den delen heller. Man sitter stilla i båten och avvaktar sägs det bara. Man kan ju lugnt påstå att dom som lyckades ställa till det inte nödvändigtvis är dumma i huvudet, men nog har dom en mycket stor dos av otur när dom tänker...

Samma sak med

Samma sak med hastighetsbegränsningen till sjöss. Har ni hört talas om någon som fått böter? Gissa varför, den åländska lagen är inte giltig och således är det omöjligt att bötfälla någon. Detta tystas ner då ingen har haft ”tid” att åtgärda denna brist.

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare