Publicerad 2 augusti 2019 kl. 22:00

Se till trenderna i klimatfrågan

Efter förra årets rekordheta sommar var klimatförändringarna på allas läppar. Men vi måste skilja på väder och klimat.

Klimatförändringar handlar om långa, subtila och ödesdigra processer. Vi känner inte av dem genom att sätta fingret i luften och känna efter hur varmt, kallt eller blåsigt det är.

Även om det är sant att extremt väder är en av den globala uppvärmningens konsekvenser, så kan det politiska samtalet om klimatet inte vara beroende av den senaste värmeböljan, eller ens av enstaka rekordtemperaturer eller stormar. Om den senaste månaden varit varm eller kall är alltså oväsentligt.

Har det varit hög- eller lågtryck i sommar? Klart och soligt eller blåsigt och kallt – eller kanske en klassisk åländsk sommar med växlande molnighet? Det spelar i sammanhanget mindre roll.

Klimatfrågans aktualitet avgörs inte av de senaste veckornas väder. Det är trenderna, de långa linjerna, som bör bekymra oss.

Tänk om alla politiker, medier och påverkare inför höstens val kunde förhålla sig till ovanliggande fakta och lova att undvika billiga populistiska poäng. Här exkluderar jag Nya Åland som jag utgår från kommer att fortsätta sin linje, men alla vi andra. Då kan vi på Åland faktiskt tillsammans komma med konstruktiva förslag.

Ibland placeras klimatfrågan på en höger-vänsterskala, där progressiva är för insatser mot uppvärmningen medan konservativa är mot. Det är en besynnerlig uppdelning. Men jag tror vi kan vara överens om att alla åtgärder behöver vara effektiva och kunna mätas. I och med att samhällets resurser är knappa måste man prioritera på ett förnuftigt sätt.

Findus

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare