Publicerad 14 augusti 2020 kl. 22:00

Ska politiker bara ge fördelar till rederierna?

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

”Sätt er ner med rederiernas ledningsgrupper och styrelser, fundera på hur vi tillsammans kan använda det åländska taxfreeundantaget på allra bästa sätt.” Var har jag skrivit att jag vill att skatteundantaget revideras? Var vill jag tvinga fram någonting? Ingenstans. JH har tolkat min insändare som han vill. Vi får hoppas att alla liberaler inte har samma åsikter som JH i denna fråga.

Det har varit heligt att tala om taxfree- och skatteundantaget. Vad har följderna blivit för Åland de sista 20 åren? Har kommunalskatteintäkterna minskat eller ökat på grund av utflaggade fartyg? Behöver vi 28 anlöp per dygn, vad ger alla anlöp? Mer eller mindre, droger, brottslighet, övernattningar? Har landturismen exploderat och turister älskar att komma till Åland vid obekväma nattanlöp?Finns det någon konsekvensanalys på effekterna och följderna av vårt taxfreeundantag?

Politikerna har styrt upp så att det finns möjlighet för rederierna att sälja taxfree. Kanske JH borde fundera på det och kanske han även borde fundera på vad som är bra för hela Åland och inte bara för rederierna.

”Landskapslagen om resandeavgift”, lagen från 1974 med en uppdatering 2002, säger att en passageraravgift kan uppbäras. Varför har inte lagtinget tagit tag i denna lag?De flesta hamnar i vår närregion har avgifter. Långnäs och Mariehamns hamn har det inte. Åland som har ett taxfreeundantag som gör att rederierna måste angöra för att kunna sälja taxfree saknar alltså avgifter.

Det är Åland och ålänningarna som äger taxfree- och skatteundantaget. Vi väljer vart fjärde år politiker som ska skapa villkor och förutsättningar för de företag som utnyttjar taxfreemöjligheten. Samma lagtingspolitiker skapar och stiftar lagar. Så varför har inte Åland någon avgift JH, och hur mycket pengar har Åland förlorat på detta?

Självklart ska vi ha ett bra samspel mellan politikerna och rederierna. Speciellt nu. Och precis det efterlyste jag i min insändare. Jag vill se handlingskraftiga och framåtsyftande beslut av våra politiker. Jag hoppas JH har samma ambition. Några av våra folkvalda politiker bör nog börja fiska även från en båt på Lumparn. Eller varför inte besöka ett företag som kämpar med skattegränsdeklarationerna varje dag.

Att Åland inte uppbär passageraravgifter är underligt. Varför denna politiska rädsla och feghet? En liten textrad på biljetten ”passageraravgift Åland” drabbar inte de åländska rederierna. Konsumenten betalar så att de kan åka till Visby, Tallinn, Höga kusten och andra hamnar via Åland för att få handla sina taxfreepåsar.

Uppmuntra rederierna, utveckla passageraravgifterna så att rederierna erhåller pengar för dem som går iland. Använd överskottet av avgifterna till att utveckla destinationen Åland.

Tänk utanför boxen. Låt landskapet köpa Mariehamns hamn. Bilda ett gemensamt åländskt hamnbolag där de åländska rederierna är delägare. Kanske bordershops eller taxfreezoner i hamnarna. De som anlöper Åland och ligger vid kajen flera timmar kan få gratis hamnavgifter. Samtidigt tar Åland hand om toaavfallet så det inte släpps ut i Östersjön. Miljösatsning som heter duga.

Jag, flera företagare och ålänningar undrar ibland hur ni politiker som bestämmer förvaltar Ålands unika möjlighet som tills vidare finns inom EU:s gränser. Detta så att hela Åland lever.

Anders Holmberg

köpman, Mariehamn

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Infrastrukturnämndens ordförande Julia Birney (Lib) försvarar det kritiserade beslutet att göra kraftiga intrång i Badhusparken och Badhusberget med att nämnmajoriteten tycker att det är bra att folk är ute och rör på sig.

Barn i bild

Fler insändare