Publicerad 12 juni 2019 kl. 22:00

Ska samhället återgå till allmosor och fattighus?

Kommentarer (9 st)

Varje individ, varenda familj

Varje individ, varenda familj, samtliga företag måste gå på plus. Det vill säga, intäkterna måste vara högre än utgifterna. Samma sak med den offentliga sektorn. Där kan man balansera t.ex med att höja skatterna. Men det går inte i längden, någonstans tar det stopp. Ett annat sätt är att anpassa utgifterna. När man läser i dagens tidning att hela 36% arbetar i den offentliga sektorn borde varningsklockorna ringa. Se över kostnaderna, det finns många sätt att spara på bara viljan finns.

Instämmer, i stort sett, och

Instämmer, i stort sett, och tillfogar: Ett ord som inte låter sig förbigås vid en nu så aktuell problemlösning – det är ordet prioritera! Resultatet av en uppenbar brist på det ordet – det står utomordentligt tydligt till buds, i både vårt generellt sett sedan väldigt länge stora föregångsland, Sverige – och här hemma på ”vårt” alldeles ”egna” lilla Åland. Som genre betraktad framstår dock bristen som väsentligt olikartad. I Sverige ryms den huvudsakligen under rubriken ”Flyktinghjälp/integration kontra välfärdssamhälle”. Hos oss syns den – numera – tydligast i samband med vård av internt vattenbaserad infrastruktur – kontra gängse åldringsvård. Förövrigt lät bortgångne – och nu stort saknade Olle Salmén – förstå att för skötsel av både samhälls- och hushållsekonomi krävs i stort sett samma kunskap. Och med ledning därav – hur många av våra nuvarande ministrar är egentligen hänvisade till hjälp av en hushållerska?

Visst är det så att den

Visst är det så att den offentliga sektorn blivit för stor i förhållande till näringslivet. Och då är förmodligen prioriteringarna fel , men nu har vi också PAF pengar som slösas bort på kultur och idrott. Två grenar som måste stå tillbaks när ett samhälle inte har råd med allt.Ge PAF medel till sjukhus, äldrevård- och boende , där gör dom verklig nytta ! !

Det han säger är att vi inte

Det han säger är att vi inte kan leva över våra tillgångar och som sossarna lova guld och gröna skogar åt alla utan att titta på finansieringen. Därtill poängterar han att fokus och prioriteringar är åt skogen. Att många nu omdömeslöst springer med huvudet i vägen i bland annat miljöfrågan.

Bäste Findus, så här menar

Bäste Findus, så här menar jag, lite förenklat. Vid budgetering försöker varje avdelning höja summan genom s.k. kostnadsökningar. När året närmar sig slutet upptäcker man att det finns mycket kvar av budgeterade medel. Då blir det köpcirkus. Gör man inte av med pengarna blir summan lägre nästa år. Det är vad jag avser med att utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna.

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken. Gott så, men vi måste våga ta större steg.

Just den här tiden på året blommar Åland upp, fylls av turister varav många är barnfamiljer.

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Barn i bild

Fler insändare