Publicerad 30 juli 2020 kl. 22:00

Skärgården är en utmanande verksamhetsmiljö för polisen

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år. Ett av inriktningsmålen har över en längre tid varit polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället. Detta gäller hela Åland, inklusive skärgården.

Skärgården är en utmanande verksamhetsmiljö för polisen då polisen inte har fasta lokaler, egen båt eller personal placerad där. Avståndet från Mariehamn och begränsningarna på grund av skärgårdsfärjors tidtabeller eller Gränsbevakningens möjlighet att ge handräckning för transporten gör att det automatiskt tar länge för polisen att nå fram till händelseplatsen.

Polisen har möjlighet att begära handräckning av Gränsbevakningen och gör även det regelbundet. Samarbetet gör att täckningen är bättre än om polisen allena skulle täcka alla uppdrag. Tyvärr uppstår det situationer där det inte finns möjlighet att sända en patrull på plats, eller där det tar så länge att få en patrull på plats att den operativa ledningen tvingas göra prioriteringar. Utgångspunkten är ändå alltid att ärendet i mån av möjlighet sköts.

När det gäller brottsutredning och tillståndsärenden kan man kompensera bristen på närvaro med tjänster över nätet men någon sådan möjlighet finns inte vid alarmuppdrag, till exempel vid nämnda rattfylleriärenden (28.7). Det är här de största utvecklingsbehoven fortsättningsvis ger sig till känna. Polismyndigheten har den här sommaren gjort arbetstidsförändringar för att möjliggöra ökad närvaro i skärgården och då har övervakningen riktats primärt mot trafiken. Trots förändringarna är polisen närvaro en bråkdel i skärgården än vad den är på fasta Åland.

Myndigheten ser regelbundet över hur vi bättre kan täcka de behov som finns i skärgården, fullt medvetna om att behovet att öka närvaron är väldigt stort. Ur ett långsiktigt perspektiv har skärgårdsproblematiken behandlats av flera polismästare under årens lopp.

Tillsammans med den åländska polisstyrelsen och landskapsregeringen arbetar myndigheten fortsättningsvis och kontinuerligt för att förbättra servicen och skärgården beaktas alltid. Detta arbete fortsätter som bäst med nuvarande polisstyrelse.

Att polisens närvaro rapporteras i sociala medier och Whatsapp-grupper med mera så fort vi patrullerar i skärgården är både negativt och positivt. Negativt i den bemärkelsen att det försvårar övervakning av bland annat rattfyllerister, positivt i den bemärkelsen att det gör trafiken säkrare, fastän blott temporärt. Här har varje kommuninvånare ett eget val att göra som direkt inverkar på säkerheten.

Det som absolut inte får ske är att man slutar meddela polismyndigheten om ärenden som uppdagas! Polismyndighetens önskan är att man fortsätter anmäla till polisen när man misstänker rattfylleri eller andra brott, oberoende var de sker. Medborgare och samhället över lag ska inte ge upp på grund av svåra omständigheter, utan ställa krav på myndigheter och beslutsfattare att producera mera och ge bättre service.

I skärgårdens fall är det fråga om att långsiktigt orka jobba fram praktiska förbättringar i polisens verksamhet som tjänar skärgårdsborna och säkerheten i skärgården. Ålands polismyndighet arbetar dagligen för att vara hela Ålands polis, inklusive skärgårdens.

Johan Pawli

polismästare

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare